Nyheter

Domstol ogiltigförklarar Sametingsvalet i Finland

Finska Sametinget håller möte

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har beslutat att ogiltigförklara förra årets Sametingsval på finsk sida. Beslutet kommer efter att 72 personer felaktigt uteslutits från röstlängden, vilket enligt domstolen har påverkat valets legitimitet. Konsekvenserna av detta beslut och det kommande valet väcker frågor kring samernas rättigheter och representation i Finland, rapporterar SVT Sápmi.

FINLAND/SÁPMI | Förra året hölls Sametingsvalet på finsk sida, där valnämnden fastställde resultatet den 4 oktober. Men nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HDF) att valet måste göras om. Enligt domstolen hade Sametingets valnämnd felaktigt exkluderat 72 personer från röstlängden, vilket hindrade dem från att delta i kandidatuppställningen eller att rösta.

Detta beslut har sina rötter i en tidigare konflikt mellan Sametingets valnämnd och HFD, där tiotals personer tidigare uteslutits från röstlängden mot Sametingets vilja. Valnämnden hade hänvisat till internationella människorättsavtal som stöd för deras beslut att definiera vilka som har rätt att rösta i Sametingsvalet. Trots detta upplevde många att deras rösträtt hade fråntagits dem.

Vilka som deltar föremål för debatt

Frågan om vilka som ska få delta i Sametingsvalet på finsk sida har länge varit föremål för debatt. För närvarande kan den som vill rösta eller kandidera hänvisa till en förfader som historiskt har bedrivit samiska näringar. Detta skiljer sig från kraven på den svenska och norska sidan, där valdeltagandet bestäms av om släkten har varit samisktalande eller inte.

FN:s kommittéer för mänskliga rättigheter och rasdiskriminering har tidigare fastslagit att Finland har överträtt internationella överenskommelser genom att Högsta förvaltningsdomstolen har inkluderat personer i röstlängden mot Sametingets vilja. Enligt de internationella avtal som har ingåtts med FN ska urfolk, såsom sameförsamlingarna i detta fall, ha rätt att bestämma vilka personer som inkluderas på vallistan, skriver Yle.

Det är ännu oklart när det nya valet kommer att äga rum, men frågan kommer att behandlas av Sametingets styrelse. Ordförande Pirita Näkkäläjärvi säger till Yle att Sametingets dagliga verksamhet kan fortsätta som vanligt fram till dess att ett nytt val hålls.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.