Nyheter

Hopp och utmaningar i slutskedet av FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission CSW68:s riktlinjer speglar åtaganden mot uppfyllandet av kvinnokonventionen och ytterligare överenskommelser för kvinnors rättigheter.

FN:s kvinnokommission CSW68 avslutades i fredags. På agendan stod viktiga förhandlingar där deltagare från världens hörn enas om kritiska slutsatser. Dessa riktlinjer speglar åtaganden mot uppfyllandet av kvinnokonventionen och ytterligare överenskommelser för kvinnors rättigheter.

JÄMSTÄLLDHET | I en intervju av Fempers nyheter med Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare, Clara Berglund, som är en del av regeringens officiella delegation, ges insikt om FN:s kvinnokommission CSW68 mest pressande ämnen, utmaningar och förhoppningar. De centrala diskussionerna fokuserar på kvinnors fattigdom och finansiering av jämställdhetsfrågor.

Även om dessa är huvudämnen, väcks andra akuta frågor såsom könsvåld, rätt till sexualundervisning, och mycket mer. Berglund påpekar att mötet påverkas av världens rådande konflikter, exempelvis de i Ukraina och Palestina, vilka förvärrar kvinnors utsatthet och undergräver deras rättigheter. Vidare lyfter Berglund fram de direkta konsekvenserna av dessa utmaningar:

– Krigen förstärker kvinnors utsatthet, för med sig ytterligare våld och rullar tillbaka våra rättigheter samtidigt som fokuset flyttas från andra viktiga jämställdhetsfrågor. Det är svårt att få genomslag om man pratar om exempelvis utbyggd barnomsorg eller föräldraledighet i den extrema situation som råder just nu, säger Clara Berglund till Fempers.

När det gäller möjligheter till framsteg är Berglunds förväntningar försiktiga.

– Troligen så kommer det inte tas några viktiga steg framåt. Detta handlar framförallt om att försvara tidigare åtaganden som FN-systemet och länderna har gjort. FN:s kvinnokonvention firar 45 år i dag, men den är fortfarande långt ifrån uppfylld och är i dag ett radikalt dokument som vi måste försvara med näbbar och klor.

Trots dessa utmaningar finns det skäl till optimism. Clara Berglund är inspirerad av att se kvinnoorganisationer världen över, trots begränsade resurser och potentiella hot, arbeta outtröttligt för förbättringar i kvinnors och flickors liv. Dessa samarbeten, analyser, och strategier för den feministiska rörelsen ses som en kritisk drivkraft för positiv förändring.


Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.