Nyheter

”Regeringen lägger ner arbete med hållbarhetsmål”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tittar åt sidan

Regeringen lägger i princip ner sitt arbete med Agenda 2030 om hur Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen. Det menar Gabriel Wikström, nationell samordnare på området.

HÅLLBARHET | Konflikten mellan bränslepriser och klimatutsläpp är ett exempel där Agenda 2030 kan användas för att skapa acceptans för en hållbar omställning, enligt Gabriel Wikström (S), nationell samordnare för regeringens arbete med agendan.

– Agenda 2030 handlar om hur vi knyter ihop hållbarhetsarbetet och inte bara tittar på en fråga åt gången, säger Wikström.

Agendan består av FN:s 17 globala mål om att utrota fattigdom och skydda planeten.

Förlängs inte

Wikström, som tidigare varit folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister, har haft ett fyraårigt uppdrag löper ut sista mars. Att regeringen inte förlänger eller ersätter det – och samtidigt gjort andra neddragningar i Agenda 2030-arbetet – innebär i praktiken att man skrotar arbetet med hållbarhetsmålen, anser Wikström.

Han pekar bland annat på att regeringen strukit att myndigheter ska rapportera sitt arbete med Agenda 2030 och skurit ner budgeten för uppföljningen av målen.

– Det har varit en kontinuerlig neddragning under länge tid och nu finns inget nationellt Agenda 2030-arbete kvar i praktiken, säger han.

Bristande ledarskap

I hans slutrapport till klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kritiseras regeringen bland annat för bristande ledarskap i omställningen till en mer hållbar värld.

– I stället för att öka det statliga stödet till kommuner och andra aktörer i deras hållbarhetsarbete så går man nu i motsatt riktning. Det kommer att göra det svårare att få en bred folklig acceptans.

Wikströms uppdrag har varit att fördjupa och samordna olika nationella aktörers arbete med hållbarhetsmålen. I fjol visade en global utvärdering att världen inte är på väg att uppfylla ett enda av målen.

”Gabriel Wikströms förordnande löper nu ut, efter att han haft uppdraget som han fick av den tidigare S-ledda regeringen i fyra år. Regeringen ser i nuläget inget behov av att utse en ny nationell samordnare, utan väljer hellre att fokusera på mer konkreta åtgärder i Sveriges arbete gentemot de globala målen”, säger Pourmokhtari i en skriftlig kommentar till TT.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.