Nyheter

Gigarbetare ska inte kunna avskedas av algoritm

I takt med att digitala arbetsplattformar som Foodora och Uber har vuxit sig starkare i Sverige, har frågan om arbetsrättigheter för gigarbetare blivit alltmer pressande.

Ett nytt direktiv antaget av Europaparlamentet syftar till att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare genom att förhindra falsk klassificering som egenföretagare och införa strikta regler kring algoritmiskt beslutsfattande på arbetsplatsen. Direktivet kommer även att reglera användningen av algoritmer, som inte längre får användas för att fatta beslut om uppsägningar.

ARBETE | I takt med att digitala arbetsplattformar som Foodora och Uber har vuxit sig starkare i Sverige, har frågan om arbetsrättigheter för gigarbetare blivit alltmer pressande, rapporterar Landets Fria. Plattformsföretag sysselsätter nu över 28 miljoner människor i EU, varav 5,5 miljoner riskerar att felaktigt klassificeras som egenföretagare, enligt ett uttalande från Europaparlamentet.

Det antagna direktivet innebär att plattformsarbetare som arbetar under förhållanden som indikerar kontroll och ledning från arbetsgivarens sida inte längre ska kunna klassas som egenföretagare utan ska anses vara anställda. Det ligger på den digitala plattformen att bevisa motsatsen om de hävdar att det inte finns något anställningsförhållande.

Ett exempel på de komplexa arbetsförhållandena inom gigekonomin illustreras av ett fall från 2022 där svenska Arbetsdomstolen involverades. Ett cykel- och mopedbud vid Foodora hade avstängts från företagets app och krävde skadestånd för ogiltigt avskedande. Foodora hävdade att personen var egenföretagare, men domstolen fastslog att budet var anställd av ett egenanställningsföretag som fungerade som bemanningsföretag.

Det nya direktivet stärker också skyddet för plattformsarbetarnas personuppgifter och förbjuder behandling av data som rör psykologiskt tillstånd eller personliga övertygelser. Det kräver också att beslut om uppsägningar måste fattas av människor, inte algoritmer.

Direktivet antogs med starkt stöd i Europaparlamentet, med 554 röster för, 56 emot och 24 nedlagda röster. Trots stöd från Sveriges regering i ministerrådet, visade den svenska röstningen i parlamentet på splittring, där de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstade emot, medan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna stödde förslaget. De svenska Socialdemokraterna lade ner sina röster.

Elisabetta Gualmini, en italiensk parlamentariker, beskrev direktivet som ”ett riktmärke på global nivå” och uttryckte stolthet över Europas förmåga att skydda sina arbetstagare och sin ekonomiska modell. Medlemsländerna har nu två år på sig att implementera direktivet i sin nationella lagstiftning.

– Denna historiska överenskommelse kommer att ge dem värdighet, skydd och rättigheter. Den kommer att korrigera falskt egenföretagande och förhindra illojal konkurrens, skydda äkta egenföretagande och införa banbrytande regler om algoritmhantering. Jag är stolt över att säga detta: Europa skyddar sina arbetstagare, sin sociala modell och sin ekonomi.

Medlemsländerna har nu två år på sig att implementera direktivet i sin nationella lagstiftning.

***
Artikeln är gjord med stöd av AI och faktagranskad av Tidningen Global. Läs vår AI-policy här.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.