Nyheter

Irak kriminaliserar homosexualitet och transsexualism

Regnbågsflaggor bränns vid en protest mot de svenska koranbränningarna, Basra, Irak, 30 juni 2023.

Iraks parlament har antagit en ny lag som kriminaliserar samkönade relationer med straff upp till 15 års fängelse, i ett försök att bevara religiösa värderingar. Lagen har väckt internationell uppmärksamhet och skarp kritik från människorättsorganisationer som anser att den utgör ett direkt angrepp mot hbtq-gemenskapen i landet.

IRAK | Iraks parlament antog i lördags en lag som gör samkönade relationer straffbara med upp till 15 års fängelse. Lagen, som parlamentet säger syftar till att bevara religiösa värderingar, har mött stark kritik från människorättsorganisationer som ser det som ett angrepp på hbtq-gemenskapen i landet, rapporterar Reuters.

Lagen som riktar sig mot vad den beskriver som ”moraliskt fördärv och de uppmaningar till homosexualitet som har tagit över världen” syftar till att straffa både homosexuella handlingar och de som främjar sådan verksamhet.

Texten i lagen, som Reuters haft tillgång till, specificerar fängelsestraff på mellan 10 och 15 år för samkönade relationer och minst sju år för de som på något sätt främjar homosexualitet eller prostitution. Den utdömer också mellan ett och tre års fängelse för alla som ändrar sitt ”biologiska kön” eller medvetet klär sig på ett feministiskt sätt.

Den nya lagstiftningen har drivits fram av de konservativa shiamuslimska partier som dominerar i det irakiska parlamentet. Det har också noterats att lagförslaget initialt inkluderade dödsstraff för samkönade handlingar, men ändrades efter internationellt tryck från bland annat USA och europeiska länder.

– Det irakiska parlamentets antagande av anti-hbtq-lagen fastslår Iraks skrämmande rekord av rättighetskränkningar gentemotmot hbtq-personer och är ett allvarligt slag mot grundläggande mänskliga rättigheter, säger Rasha Younes från Human Rights Watch till Reuters.

Den tillförordnade talmanen i Iraks parlament, Mohsen Al-Mandalawi, uttryckte i ett uttalande att omröstningen var ”ett nödvändigt steg för att skydda samhällets värdestruktur” och för att ”skydda våra barn från krav på moraliskt fördärv och homosexualitet”, rapporterar The New Arab.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.