Nyheter

Kraftig ökning av antisemitiska hatbrott i Sverige efter oktober 2023

Människor hand i hand bildar en ring runt Synagogan i Malmö under en stödmanifestation för Malmös judar den 11 november 2023.

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar en dramatisk ökning av antisemitiska hatbrott i Sverige under de sista månaderna av 2023, med en femfaldig ökning jämfört med samma period föregående år.

SVERIGE | Under perioden från 7 oktober till 31 december 2023 rapporterades det in totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv till Brå, vilket är nästan fem gånger fler än under motsvarande period året innan. Denna ökning sammanfaller med en eskalering av konflikten mellan Israel och Palestina sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, enligt ett pressmeddelande från Brå.

Den våldsamma utvecklingen i Mellanöstern har lett till en förhöjd hotbild mot personer med judisk bakgrund, både i Sverige och internationellt, vilket har resulterat i en ökning av anmälda hatbrott. Brå har noggrant granskat och jämfört de anmälningar som polisen har markerat som hatbrott från slutet av 2023 med föregående år.

Forskning har tidigare visat att politiska händelser relaterade till Israel-Palestinakonflikten kan förstärka antisemitiska attityder, vilket Brås senaste statistik bekräftar. Av anmälningarna under hösten 2023 innehöll ungefär 20 procent direkta hänvisningar till Hamas attack den 7 oktober eller det efterföljande våldet i Gaza.

– Det handlar bland annat om antisemitiska plakat och uttalanden under demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer baserade på deras judiska bakgrund, som felaktigt beskyllts för Israels ageranden i Gaza, säger Jon Lundgren, utredare på Brå.

Brottskategorierna under denna period domineras av hets mot folkgrupp, som utgjorde 39 procent av anmälningarna, och skadegörelse, som stod för 28 procent. Dessa siffror är jämförbara med föregående års data för samma period, där motsvarande siffror var 38 respektive 24 procent.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.