Debatt

Fördöm förslaget om att upphäva lagen mot könsstympning i Gambia

Jaha Marie Dukureh, grundare av organisationen Safe Hands for Girls protesterar utanför parlamentet i Gambias huvudstad Banjul i mars.

Vi riskerar ett rejält bakslag! I Gambia debatteras nu om lagen som förbjuder könsstympning ska tas bort. Könsstympning utgör våld mot kvinnor som behöver prioriteras av kandidater till EU-valet, menar kvinnorättsorganisationer i Sverige och Gambia.

DEBATT | Könsstympning är ett övergrepp som innebär att delar av eller hela det yttre könsorganet på en flicka skärs bort. Detta är ett uttryck för traditionella patriarkala normer och maktstrukturer. Totalt har över 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har blivit utsatta för könsstympning, och årligen är omkring 4,4 miljoner flickor i riskzonen att bli drabbade av övergreppet.

2015 blev könsstympning olagligt i Gambia, ett förbud som var en stor framgång för flickors och kvinnors rättigheter och mot våld när det antogs.

Just nu pågår en debatt i landet om detta förbud ska upphävas. Konsekvenserna av att återgå till en legalisering av könsstympning kommer att få både djupgående och alarmerande konsekvenser för flickor och kvinnor i Gambia och i regionen. Utöver de omedelbara konsekvenserna för flickans välbefinnande kan en legalisering av könsstympning uppmuntra till att underminera andra skyddslagar mot utsatta flickor i samhället. Det är av yttersta vikt att säkerställa dessa skyddslagar då alla bakslag mot flickor och kvinnors rättigheter får vidsträckta konsekvenser såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Flera organisationer har arbetat för att belysa de fysiska och psykiska skador, inklusive dödsfall, som flickor riskerar vid könsstympning. Den 12:e april anordnade ideella organisationen Existera, som jobbar mot könsstympning i Sverige, en demonstration tillsammans med ActionAid och UN Women för att uppmärksamma och belysa situationen i Gambia. ActionAid Gambia har arbetat med frågan på flera nivåer i många år och ledde kampanjen som resulterade i förbudet mot könsstympning i Gambia 2015. FN-organ som UN Women och UNICEF arbetar i flera länder för att införa och främja lagar mot könsstympning.

Sverige har tagit många viktiga kliv i syfte att skydda flickor och kvinnor från detta sexuella övergrepp. 1982 blev Sverige det första landet i Europa att förbjuda könsstympning. 2011 undertecknade Sverige Istanbulkonventionen vilken inkluderar arbete mot detta övergrepp. 2018 antogs och implementerades en nationell handlingsplan i Sverige för att skydda flickor och kvinnor i riskzonen samt säkerställa relevant stöd och vård till överlevare. Det råder med andra ord inga tvivel om att Sverige har höga ambitioner att stoppa denna skadliga sedvänja. Närmast behöver Sverige fortsatt ligga i framkant och stötta de utsatta flickorna i Gambia som nu står inför hotet att könsstympning återigen kan bli lagligt.

Våra politiker i Sverige och EU kan vara ett tydligt stöd till de aktörer i Gambia som behöver internationell hjälp för att upprätthålla detta förbud. Förbudet stärker flickors och kvinnors rättigheter och skyddar mot könsbaserat våld och övergrepp. Därför är det extra viktigt att kandidater till EU-valet lyfter denna fråga. Existera, UN Women och ActionAid anser att frågan om könsstympning måste inkluderas i diskussionen om våld mot kvinnor och flickor för att den inte ska falla mellan stolarna.

Följande åtgärder behöver prioriteras av politiker och andra samhällsaktörer i arbetet mot könsstympning:

• Inkludera könsstympning i debatten om våld mot flickor och kvinnor, både internationellt och nationellt.

• Tydligt fördöma förslaget att upphäva lagen mot könsstympning i Gambia.

• EU-parlamentet bör främja effektiva utbildningsprogram och medvetenhetsspridning för att bekämpa de kulturella och religiösa normer som ligger till grund för könsstympning i Gambia.

• EU-parlamentet bör arbeta för att ge ekonomiskt stöd och bidrag till lokala icke-statliga organisationer och aktivister i Gambia som arbetar på gräsrotsnivå för att förhindra och avskaffa könsstympning.

Tillsammans kan vi stödja politiker, civilsamhällesorganisationer, kvinnorättsförespråkare och överlevare av könsstympning i Gambia.

***
Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige

Luul Jama, grundare och verksamhetschef, Existera
Ulrika Grandin, generalsekreterare UN Women Sverige

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.