Nyheter

Rika vita män släpper ut mest växthusgaser

man i bil vinkar

En ny studie i Storbritannien avslöjar att rika vita män från landsbygden är landets främsta källor till utsläpp av växthusgaser från transporter. Studien belyser ett direkt samband mellan inkomstnivå och transportutsläpp, vilket pekar på större miljöpåverkan bland de ekonomiskt välbeställda.

KLIMAT | I en ny studie från engelska IPPR, Institute for Public Policy Research, har det undersökts hur utsläpp från transporter varierar efter inkomst, kön, plats, etnicitet och ålder. Resultaten är talande: de rikaste 0,1 procenten i Storbritannien genererar 22 gånger större utsläpp från transporter jämfört med låginkomsttagare, och 12 gånger mer än genomsnittsbefolkningen, rapporterar The Guardian.

Det visar sig också att män står för betydligt större utsläpp än kvinnor, och att utsläppen från flygresor är som högst bland individer mellan 25 och 35 år. Äldre över 65 år flyger minst, medan privatbilismen når sin kulmen bland medelålders individer. Studien påpekar även att kollektivtrafikens utsläpp är högst bland ungdomar och avtar med åldern.

Intressant nog tenderar individer bosatta på landsbygden att ha högre utsläpp än invånare i städerna, vilket troligtvis beror på ett större beroende av privatbilism givet den svagare kollektivtrafikinfrastrukturen i dessa områden.

Studien visar också skillnader i transportutsläpp mellan ”vita britter” och ”icke-vita britter”, där vita personer per capita släpper ut mer genom större utnyttjande av flyg och privata transporter än icke-vita, som istället har högre utsläpp från kollektivtrafik.

– Vårt transportsystem både speglar och bidrar till sociala ojämlikheter. Att minska utsläppen kan faktiskt ta itu med en del av den orättvisan, om det görs rättvist. Men även om alla inte behöver göra samma förändringar, måste de som har det ekonomiskt bäst göra mest, säger Maya Singer Hobbs, forskare vid IPPR, i rapporten.

Stephen Frost, också han forskare vid IPPR, menar att nästa brittiska regering måste öka takten genom att leverera en trovärdig, rättvis och folkfokuserad plan för mer hållbart resande.

– Nu är det inte rätt tid att bromsa våra ansträngningar för att nå nettonoll, att göra det underblåser bara befintliga transportojämlikheter, säger Stephen Frost.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.