Nyheter

Tidningen Global utan redaktionsstöd

Olika nyhetstidningar och hand med kaffekopp

JOURNALISTIK | Igår meddelade Mediestödsnämnden sina beslut om fördelningen av det nya mediestödet. Av 218 ansökande medier har 166 beviljats ett eller flera av de fyra olika stödtyperna.

Det mest betydelsefulla, allmänt redaktionsstöd, kommer att ges till 140 medier. Dock kommer 72 medier, inklusive Tidningen Global och dess systertidningar Fempers, Syre och Landets Fria Tidning, inte att få detta stöd. Istället har de tilldelats övergångsstöd, ett temporärt stöd som avtar och avslutas helt efter som längst fem år.

Nischtidningar som Arbetaren, Flamman, Offensiv och Proletären kommer också att stå utan det nya mediestödet, och har tilldelats övergångsstöd.

Mediestödsnämnden avslog helt 20 ansökningar från bland annat Samnytt, Swebbtv, Global Bar Magazine och Magasinet Konkret, vilket innebär att dessa inte får något stöd.

Mediestödsnämndens beslut har resulterat i att närmare 200 miljoner kronor i outnyttjat stöd nu återgår till statskassan. Enligt Mediemyndigheten var det färre medier än förväntat som uppfyllde kriterierna för att kvalificera sig till stödet.

Mer information och en fullständig lista över medier som tilldelats stöd kan hittas på Mediestödsnämndens officiella webbplats.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.