Nyheter

Klimatförändringarna har bromsat jordens rotation

Jorden sedd från rymden

En ny studie visar att smältande polaris påverkar jordens rotation och kan skjuta upp behovet av en extra skottårs-sekund för tidsjustering.

KLIMAT | Klimatförändringar har börjat sätta sina spår på jordens tidtagningssystem, visar en nyligen publicerad studie i Nature. Effekterna av smältande is vid polerna förväntas fördröja behovet av en ”skottsekund” med tre år, vilket ger upphov till oro bland tidsmeteorologer och teknikexperter.

– Tillräckligt med is har smält för att flytta havsnivån tillräckligt mycket för att vi faktiskt kan se att jordens rotationshastighet har påverkats, säger Duncan Agnew, geofysiker vid Scripps Institution of Oceanography i La Jolla, Kalifornien, och huvudförfattare till studien.

Enligt studien kommer den globala uppvärmningen att skjuta upp behovet av en skottsekund från 2026 till 2029. Skottsekunder, som används för att synkronisera atomur med jordens naturliga rotation, är redan en utmaning för datorsystem och teknologiska nätverk. En försenad skottsekund skulle innebära en kortvarig fördel, men det föreligger osäkerhet kring när en negativ skottsekund, som aldrig tidigare använts, skulle införas.

Trots de tekniska utmaningarna som en negativ skottsekund skulle innebära, pekar forskarna på att förseningen är ett symptom på de pågående klimatförändringarna och betonar behovet av åtgärder.

Duncan Agnew tror att klimatförändringarnas inverkan på vår tidtagning leder människor till handling:

– Jag har varit med om klimatförändringarna länge, och jag oroade mig redan tidigare, detta visar ännu tydligare hur viktigt det är, säger han.

Fakta: Skottsekund

En skottsekund är en extra sekund som ibland läggs till i den koordinerade universella tiden (UTC) för att justera för variationer i jordens rotationshastighet. Dessa variationer beror på flera faktorer, inklusive gravitationen från månen och geologiska förändringar i jordens inre. Skottsekunder införs vid behov för att hålla UTC synkroniserad med den faktiska tiden, vilket är viktigt för att säkerställa noggrannhet i globala tidssystem och satellitnavigation.

Beslutet att införa en skottsekund tas av International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), som övervakar jordens rotation och definierar UTC. Skottsekunder införs normalt sett med jämna mellanrum, men inte enligt en exakt tidtabell. Istället baseras beslutet på noggrann övervakning av jordens rotation och behovet av att hålla UTC synkroniserad med andra tidsskäligheter, såsom den astronomiska tidsskalan baserad på jordens rotation.

Införandet av skottsekunder kan påverka olika system och applikationer som är beroende av noggrann tidssynkronisering, inklusive kommunikationsnätverk, satellitpositioneringssystem och vetenskaplig forskning. Det finns vissa tekniska utmaningar med att hantera skottsekunder, och det finns diskussioner om huruvida de ska bibehållas i framtiden eller om andra metoder för att hantera variationer i jordens rotation ska övervägas.

Källa: International Earth Rotation and Reference Systems Service

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.