Nyheter

Shell åter inför domstol i historiskt miljömål

"Jag vill ha en bra klimatplan för mitt företag Shell”.

En nederländsk domstol fällde 2021 ett beslut som krävde att Shell reducerade sina utsläpp av koldioxid avsevärt. Nu, i en ny rättegång, står företaget återigen inför rätta - anklagat för att ha nonchalerat den tidigare domen som betraktades som historisk.

KLIMAT | År 2020 stämdes Shell av holländska miljöorganisationer, som krävde att företaget skulle minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent till år 2030, jämfört med nivåerna år 2019. Detta översteg betydligt Shells egna planer.

Domstolen i Haag stödde miljöaktivisternas krav och fastslog att Shell var ansvarigt för att bidra till klimatförändringarna och att en minskning på 45 procent var nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Domen ansågs vara en milstolpe och en historisk seger för miljörörelsen, då det var den första gången ett företag tvingades att anpassa sin miljöpolicy efter målen i Parisavtalet.

”Vi är överens om att världen behöver akuta klimatåtgärder, men vi har en annan syn på hur det målet ska uppnås”, säger företaget i ett uttalande på sin hemsida.

Shell överklagade domen och under tisdagen togs målet upp i nästa instans. Företaget hävdar att man investerar över motsvarande 100 miljarder kronor i lösningar för att minska utsläppen under en treårsperiod. Å andra sidan anklagar miljöorganisationer Shell för att ignorera kraven på utsläppsminskningar och för stora satsningar på nya olje- och gasprojekt

Nyligen sänkte Shell sina ambitioner för utsläppsminskningar genom att uppdatera sin strategi, där bolaget nu siktar på en minskning mellan 15 och 20 procent till år 2030, jämfört med nivåerna år 2016. Detta är en nedgång från det tidigare målet på 20 procent.

Friends of the Earth Nederländerna, som initierade målet, uttryckte tillförsikt inför överklagandet:

– Den vetenskapliga grund som vi har byggt våra anspråk mot Shell på har bara förstärkts, säger gruppens advokat Roger Cox, rapporterar Reuters.

Dom i målet väntas komma under andra halvan av 2024.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.