Nyheter

170 människor avrättade i Saudiarabien under 2023

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman ler när han lyssnar på Rysslands president Vladimir Putin under deras samtal vid Al Yamamah-palatset i Riyadh, Saudiarabien, onsdagen den 6 december 2023.


Trots Saudiarabiens strävan att omforma sin globala image fortsätter landet att vara en av världens flitigaste användare av dödsstraffet.

SAUDIARABIEN | Enligt AFP-rapporter baserade på saudiska myndigheters tillkännagivanden avrättades 170 personer i Saudiarabien under 2023, en ökning jämfört med året innan då 147 personer avrättades i Gulfstaten, vilket regelbundet får kritik från människorättsaktivister som fördömer landets utbredda användning av dödsstraff.

Fyra personer, vilka hade dömts för mord, avrättades på nyårsafton, enligt rapporter från den officiella saudiska pressbyrån som hänvisade till uttalanden från inrikesministeriet. Dessa inkluderade två personer i Tabuk i nordväst, en i huvudstaden Riyadh och en i Jazan i sydväst.

December månad stod för 38 avrättningar, vilket blev den mest dödliga månaden under året.

Bland de som avrättades under 2023 fanns 33 personer anklagade för terrorismrelaterade brott samt två soldater som dömts för förräderi.

Amnesty International rapporterade att Saudiarabien år 2022, förutom Kina och Iran, avrättade fler personer än något annat land, vilket väckte stor internationell uppmärksamhet. Kungadömet, känt för sin användning av halshuggningar, fick omfattande kritik när det genomförde 81 avrättningar på en enda dag i mars 2022.

Trots att myndigheterna hävdar att avrättningarna följer sharialagstiftningen, det islamiska rättssystem baserat på Koranens läror, och är nödvändiga för att upprätthålla allmän ordning, ifrågasätter aktivister detta ställningstagande. De menar att det strider mot Saudiarabiens strävan att presentera sig som ett öppnare och mer tolerant samhälle, vilket är centralt för de facto härskaren kronprins Mohammed bin Salmans reformagenda, Vision 2030.

Fakta Dödsstraff

• 55 länder och territorier upprätthåller och använder fortfarande dödsstraff.

• 20 länder genomförde avrättningar 2022.

• 2022 var de fem länderna med flest avrättningar Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten och USA. Mer än två tredjedelar av världens länder har avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken.

• Totalt har 144 länder avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktik.

• 112 länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott.

• 9 länder har avskaffat dödsstraffet för vanliga brott, med undantag för brott som begåtts i tider av krig.

• 23 länder kan anses ha har avskaffat dödsstraffet i praxis eftersom de inte har avrättat någon de sista tio åren, och tros ha en policy eller etablerad praxis att inte genomföra avrättningar.

Källa: World Coalition Against the Death Penalty

Fakta: Sharialagstiftning

Saudiarabiens sharialagstiftning grundar sig på tolkningen av islamsk lag utifrån en strikt och konservativ tolkning av Koranen och Sunnah (profetens handlingar och uttalanden). Denna lagstiftning utgör grunden för det rättsliga systemet i Saudiarabien och reglerar olika aspekter av det saudiska samhället.

Några viktiga aspekter och tillämpningar av sharialagstiftningen i Saudiarabien inkluderar:

Kriminalrätt: Sharia tillämpas i många kriminella fall och kan resultera i stränga straff, inklusive dödsstraffet för brott såsom mord, våldtäkt, apostasi (avfall från islam), stöld och narkotikabrott.

Moral och sociala regler: Sharia styr också sociala och moraliska frågor, såsom regler för klädsel, segregation mellan könen, alkoholförbud och strikta regler för offentligt beteende.

Familjerätt: Sharia används i familjerättsliga frågor som äktenskap, skilsmässa och föräldraskap och ger specifika riktlinjer för dessa situationer baserat på islamisk lag.

Allmän ordning: Sharia lagar tillämpas för att upprätthålla allmän ordning och moral i samhället, vilket inkluderar att övervaka och reglera offentligt beteende och evenemang.

Det är viktigt att notera att tolkningen och tillämpningen av sharialagstiftningen kan variera i olika regioner och bland olika grupper inom Saudiarabien och att tolkningen ofta är föremål för diskussion och debatt, både inrikes och internationellt, särskilt när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Källa: Amnesty International, Human Rights Watch
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.