Nyheter

Avgörande verktyg för att mäta och agera på klimatförändringarna

En uttorkad del av Titicacasjön i Coata, Peru, onsdagen den 29 november 2023, orsakad av sjunkande vattennivåer av vinterns värmebölja.

KLIMAT | En nyckelfråga i kampen mot klimatförändringar är hur exakt vi kan fastställa när den globala uppvärmningen når det kritiska 1,5 graders-målet enligt Parisavtalet. En nyligen föreslagen indikator, kallad ”aktuella globala uppvärmningsnivån”, Current global warming levels – CGWL, kan vara svaret, rapporterar vetenskapstidskriften Nature.

Den föreslagna CGWL-indikatorn kombinerar observationer från de senaste tio åren med klimatmodellprognoser för att ge en mer omedelbar och framtidsbeständig uppskattning av den långsiktiga uppvärmningen. Författarna till förslaget betonar vikten av att snabbt nå enighet kring en sådan metod för att undvika förvirring och fördröjningar i bedömningen av när 1,5 graders-målet nås.

Det föreslagna systemet har potential att underlätta beslutsfattande om klimatpolitik och minska osäkerheterna kring identifieringen av gränsen för den kritiska temperaturökningen. Forskarna uppmanar FN:s klimatpanel IPCC att utforska och godkänna denna metod för att tillhandahålla trovärdig information för framtida bedömningar av klimatförändringarnas effekter.

Detta steg kan vara avgörande för att säkerställa att vi har ett effektivt verktyg för att mäta och agera på klimatförändringarna i linje med Parisavtalets mål. Diskussioner och implementering av detta föreslagna system väntas påbörjas för att möjliggöra en snabbare och mer enhetlig bedömning av den globala uppvärmningen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.