Nyheter

Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

EU-minister Jessika Roswall på väg in till ministermöte i Bryssel.

Med årsskiftet inleds det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Sverige vill tillsammans med de andra länderna satsa på att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

NORDEN | Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år i taget och roterar mellan de fem nordiska länderna. 2024 är det Sverige som håller i ordförandeklubban. Beslut i de nordiska ministerråden måste fattas enhälligt.

Sverige kommer att ansvara för och leda ett hundratal möten på olika nivåer – digitalt och fysiskt i Sverige eller i Nordens Hus i Köpenhamn. Ett tjugotal kommer att vara på ministernivå och därtill arrangeras ett antal högnivåkonferenser, skriver regeringen.

Det program som Sverige kommer att driva bestämdes redan 2019 under parollen “Vår vision 2030”. För åren 2021–2024 inriktas arbetet på satsningar under tre strategiska prioriteringar om ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Regeringen skriver att den vill göra Norden vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Sverige ska bland annat satsa på att stärka den cirkulära ekonomin, den biologiska mångfalden, energisektorn samt effektivisera och digitalisera transportsystemet i Norden.

– Det ska var enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Nu behöver vi gå från ord till handling och öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration. Det kommer att vara en prioritet under det svenska ordförandeskapet, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor, i ett pressmeddelande.

Fakta: Nordiska ministerrådets ordförandeskap


• Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år åt gången och alternerar mellan de fem nordiska länderna.
• De fem nordiska länderna har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett kalenderår i taget.
• Ordförandeskapet alternerar enligt en särskild ordning som börjar med Danmark och följs av Finland, Norge, Sverige och Island. Ordningen kan ändras genom särskilt beslut om det finns starka skäl för detta.
• Ordförandeskapet skall aktivt leda arbetet inom samarbetsområdena. Landet utformar ett ordförandeprogram där de politiska prioriteringarna för det nordiska regeringssamarbetet under det kommande året presenteras.
• Programmet presenteras av statsministern för det blivande ordförandelandet vid Nordiska rådets årliga möte, sessionen. Programmet finns både som elektronisk och som tryckt version.
• Det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet är också ordförande för de nordiska statsministermötena under året. Samma sak gäller för utrikes- och försvarsministrarnas möten som alltid sker utanför Nordiska ministerrådets regi.
• Även för nordiska möten på ämbetsmannanivå innehas ordförandeklubban av sittande ordförandeskapsland.
Källa: Nordiska ministerrådet

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.