Prenumerera

Logga in

Debatt

Barnens rättigheter i Gaza kräver att Sverige agerar

skadat barn

Sveriges regering bedriver en handlingslös symbolpolitik gällande barnens situation i Gaza och utrikespolitiskt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det är tydligt att den svenska regeringen inte agerar själva i enlighet med den uppmaning de framfört gällande att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, skriver Nathalie  Olivefalk, präst och kaplan i Svenska kyrkan Gävle.

DEBATT | Redan i november förra året skrev Rädda Barnen ett öppet brev till regeringen om nödvändigheten av en omedelbar vapenvila i Gaza. För barnens skull. Rädda Barnen är en oberoende organisation som arbetar på plats med humanitär hjälp och utvecklings-arbete för att skydda barn och stärka deras rättigheter. Gaza var då i november, och nu, ett helvete på jorden. FN rapporterade i maj om massgravar med kvinnor och barn i Gaza som innan de begravts utsatts för tortyr. Över 1000 barn har tvingats amputera ben eller armar. Hur många fler rapporter behövs för att en vapenvila ska bli verklighet?

Varje dag kriget pågått har de palestinska barnen dödats, allvarligt skadats och traumatiserats för livet. Situation var redan då i november oerhört allvarlig och i brevet från Rädda Barnen underströks att ju längre omvärldens ledare väntar med att agera, desto fler barn skulle dö. 

Idag är siffran på antalet döda barn i Gaza sedan oktober cirka 8000.  Det är svårt att få en exakt helt säkerställd siffra, men barnen är de som drabbats värst av kriget i Gaza. 

När ska den svenska regeringen gå från ord till handling och agera och göra allt de kan för att få fram en vapenvila i Gaza? Skolbyggnader och sjukhus har varit militära mål i krigsföringen från Israel. Bara det i sig är skäl nog för att kraftfullt agera för vapenvila. 

I mars skrev utrikesminister Tobias Billström i ett svar till riksdagen angående Sveriges agerande för mänskliga rättigheter i Gaza att ”regeringen har konsekvent, bilateralt, genom EU och i FN, uppmanat alla sidor att respektera den internationella humanitära rätten och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter, samt att skydda den civila befolkningen.” 

När ska regeringen anse att situationen i Gaza är så pass allvarlig att det inte räcker med att uppmana att följa den humanitära rätten? Det krävs konkreta handlingar, för barnens skull och för de mänskliga rättigheternas skull. 

Sveriges regering bedriver en handlingslös symbolpolitik gällande barnens situation i Gaza och utrikespolitiskt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Krig är barbari och aldrig en lösning för fred och demokrati. Det är tydligt att den svenska regeringen inte agerar själva i enlighet med den uppmaning de framfört gällande att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Varje dag kränks krigets lagar i Gaza, de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Sverige antog 2020 Barnkonventionen till svensk lag. Men hur viktig är den lagen när det gäller de palestinska barnen? Nej då är barnens rättigheter inte prioriterade. Istället fortsätter Sverige att bedriva handel med Israel. 2022 tilläts svenska företag att exportera vapen till Israel och under förra året exporterade Sverige vapenmateriel till Israel för nästan 18 miljoner kronor. 

Sveriges regering för fram en utrikespolitik gällande kriget i Gaza som helt saknar konkreta åtgärder för de palestinska barnen. Fred och vapenvila kräver mod, handling och politik som gör verklighet av de teoretiska ståndpunkterna. 

Det kommer en ny generation i Palestina, de traumatiserade barnen som överlever.

En dag kommer de fråga vad världen gjorde för fred i Gaza. Sverige måste agera för fred, nu! 

***
Nathalie  Olivefalk
Präst och kaplan i Svenska kyrkan Gävle

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.