Prenumerera

Logga in

Nyheter

Sänkt flygskatt möter kritik

flygplan

Regeringens förslag om att halvera flygskatten vid årsskiftet har mottagit skarp kritik från flera håll. Näringslivet kräver en total avskaffning av skatten medan miljöorganisationer och andra remissinstanser varnar för negativa klimatkonsekvenser.

KLIMAT | Med ambitionen att stimulera flygsektorns återhämtning efter pandemin föreslår regeringen att skatten på flygresor ska halveras från och med det kommande årsskiftet. Enligt förslaget skulle skatten för en Europaresa reduceras till 39 kronor per person, medan längre resor, exempelvis till USA eller Egypten, skulle beskattas med 162 kronor. För mycket långa resor, som till exempel till Australien, sänks skatten till 529 kronor, rapporterar TT.

Flygskatten, som ursprungligen infördes 2018 av klimatskäl, har varit ett verktyg för att få flygindustrin att bidra mer till kostnaderna för sina koldioxidutsläpp. Nu när den föreslås bli halverad, pekar regeringen på behovet av att stärka den inhemska flygsektorns konkurrenskraft, samt att skatten delvis blivit överflödig på grund av kommande EU-regleringar som omfattar utsläppshandeln.

Trots dessa argument, väcker regeringens plan breda protester. Naturvårdsverket uttrycker en stark oro över att lägre skatt kommer att leda till ökade utsläpp och anser att en höjning vore mer lämplig. De understryker även att den sänkta skatten skulle gynna långresor, vilket är inkonsekvent med de strängare EU-reglerna som endast täcker flygresor inom Europa.

Flera remissinstanser, däribland Energimyndigheten och Trafikanalys, påpekar att EU:s regler inte adresserar alla aspekter av flygets miljöpåverkan, särskilt inte de höga utsläppen från långflygningar. En grupp forskare från Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet har belyst att EU:s nuvarande utsläppshandelssystem täcker mindre än hälften av svenskarnas flygutsläpp.

I sin remiss skriver Världsnaturfonden WWF att ”svenskarnas och offentliga sektorns flygande måste minska i absoluta tal och klimatpåverkan från varje flygning minimeras. Sverige, med globalt sett många storkonsumenter av flygresande, har ett nationellt ansvar att visa att klimatpåverkan från flyget tas seriöst. En nationell flygskatt som har en styrande effekt är ett sätt för Sverige att göra detta.”

Samtidigt argumenterar Svenskt Näringsliv och andra aktörer inom flygbranschen för att skatten helt bör avskaffas, och kallar den för dysfunktionell och skadlig för industrin. Konjunkturinstitutet håller med om skattens bristfälliga design men ser ändå ett värde i att behålla den för längre flygresor.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.