Nyheter

FN-chefen kräver globalt förbud mot fossila bränsleannonser

Klimataktivister protesterar vid ett Shell-raffinaderi

I ett uppseendeväckande tal på Världsmiljödagen uppmanade FN:s generalsekreterare António Guterres regeringar världen över att förbjuda reklam för fossila bränslen. Guterres jämförde fossilbränsleindustrin med "klimatkaosets gudfäder", medan han betonade deras roll i att undergräva klimatåtgärder genom aggressiv marknadsföring.

KLIMAT | FN:s generalsekreterare, António Guterres, har offentligt krävt ett globalt förbud mot reklam från fossila bränsleföretag, ett steg som han jämför med hur många länder redan hanterar tobaksannonser. Guterres framförde denna uppmaning under ett evenemang på Världsmiljödagen igår onsdag 5 juni, som hölls på American Museum of Natural History i Washington DC, rapporterar Climate Home News.

– Jag uppmanar alla länder att förbjuda reklam från fossilbränsleföretag, sade António Guterres.

Han kritiserade också öppet fossilbränslesektorns taktiker som gröntvättning, och deras ansträngningar att fördröja klimatåtgärder genom ”lobbying, juridiska hot och massiva annonskampanjer”.

”Klimatkaosets gudfäder”,

Företag inom fossila bränslen ”har länge fått hjälp och stöd av reklam- och PR-företag”, förklarade Guterres under sitt anförande. Guterres karaktäriserade fossila bränsleindustrin som ”klimatkaosets gudfäder”, och påpekade att de haft rekordhöga vinster samtidigt som de mottagit enorma summor i subventioner finansierade av skattebetalarna. Han tillade att olje- och gassektorn under det föregående året endast hade lagt ”ynka 2,5 procent” av sina totala investeringar på ren energi.

I Frankrike har lagar införts 2022 som förbjuder reklam för vissa fossila bränsleprodukter och liknande förslag är under övervägande i Kanada och Irland. Städer som Amsterdam och Edinburgh har också vidtagit åtgärder för att eliminera fossila bränsleannonser från sina områden.

De rika nationernas ansvar

Denna ståndpunkt från FN:s ledning sammanfaller med rapporter om rekordhöga globala temperaturer och en uppmaning från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) om att det är mycket troligt att vi kommer att överskrida 1,5 grader över förindustriella nivåer inom de närmaste fem åren.

FN:s starka budskap och krav på handling signalerar en eskalering i den globala kampen mot klimatförändringarna, med ett särskilt fokus på de rika nationernas ansvar och nödvändigheten av omedelbara åtgärder för att minska utsläppen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.