Nyheter

Rekordmånga väpnade konflikter i världen

soldater bär på en död kropp

Under det gångna året registrerades en rekordhög siffra på 59 väpnade konflikter med statlig inblandning globalt, enligt statistik från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet. Trots en minskning av dödstalen jämfört med föregående år, fortsätter flera dödliga krig att rasa.

KONFLIKT | Under 2023 nådde antalet väpnade konflikter där stater var inblandade en aldrig tidigare skådad nivå sedan mätningarna började år 1946. Den tidigare högsta noteringen låg på 56 konflikter under åren 2020 och 2022. Trots det ökade antalet konflikter, rapporterar UCDP en halvering av dödstalen i krig jämfört med året innan, främst tack vare avslutandet av det våldsamma kriget i Tigray, Etiopien.

– Vi ser dock fortfarande flera ovanligt dödliga krig som pågår, exempelvis kriget i Ukraina med nära 71 000 dödsfall förra året, samt Israels krig mot Hamas där UCDP registrerade över 22 000 dödsfall under 2023, säger Shawn Davies, senior analytiker på UCDP i ett pressmeddelande.

Ett av de blodigaste åren

Även om det totala antalet dödsfall i strid minskade kraftigt, var 2023 ett av de blodigaste åren sedan UCDP:s datainsamling påbörjades 1989. Endast tre år – 1994 (folkmordet i Rwanda), 2021 och 2022 – har haft fler dödsfall.

Antalet större krig, definierade som konflikter med över 1 000 dödsfall årligen, ökade till nio under året. Många av dessa krig utkämpades i Afrika, där det nyutbrutna inbördeskriget i Sudan blev årets tredje dödligaste konflikt.

Civilbefolkningen har fortsatt att vara ett mål i många konflikter, med en registrerad minskning av antalet civila som fallit offer för ensidigt våld, dock med över 10 000 döda under året. IS, även känd som Daesh, fortsatte vara den främsta förövaren av denna typ av våld.

– För nionde året i rad var IS, också kallad Daesh, den grupp som dödade flest civila i ensidigt våld, även om det totala antalet minskade kraftigt jämfört med året innan. Gruppen var aktiv i 16 olika länder där de utförde olika dåd såsom skjutningar, halshuggningar samt stora koordinerade självmordsbombningar, säger Therese Pettersson, senior analytiker och projektledare på UCDP.

Första aktiva gängkonflikten

Nedgången i icke-statliga konflikter var marginell, med en liten minskning till 20 900 dödsfall i 75 sådana konflikter under 2023. Dessa konflikter var främst koncentrerade till Latinamerika, med de blodigaste i Mexiko och Brasilien. Intressant nog noterades den första aktiva gängkonflikten någonsin i Europa under året, med rivaliserande gäng i Marseille, Frankrike, rapporterar Garoun Engström, senior analytiker på UCDP.

– Många av de mönster som kännetecknar gängvåldet i UCDP:s statistik noteras även i Sverige, till exempel våldsvågor som triggas av splittringar och alliansbildningar, och förekomsten av allt yngre gärningsmän, säger Garoun Engström.

Samtidigt, konflikterna i Sverige har ännu inte nått nivån för att klassificeras som aktiva konflikter enligt UCDP:s standard, som definierar aktiva konflikter som sådana som resulterar i åtminstone 25 stridsrelaterade dödsfall per år.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.