Nyheter

”Rika måste betala mer för klimatåtgärder”

bussiness flyg

En av arkitekterna bakom Parisavtalet, Laurence Tubiana, uppmanar till ett införande av skatter och avgifter på konsumtion för världens förmögna för att effektivt bekämpa klimatkrisen. Förslagen inkluderar en skatt på frekventa flygresor och internationell sjöfart.

KLIMAT | Ett växande antal länder, inklusive Brasilien som är värd för nästa års Cop klimatmöte, stödjer idén om en global förmögenhetsskatt. Laurence Tubiana, nu verkställande direktör för European Climate Foundation, föreslår att de ekonomiskt rika bidrar mer till kampen mot klimatförändringar, skriver The Guardian.

Tubiana lyfter fram behovet av någon form av global förmögenhetsskatt, och alternativa finansieringskällor som exempelvis en avgift för flygpassagerare i business class och första klass, samt en koldioxidskatt på internationell sjöfart, vilket skulle kunna generera miljarder utan att störa global handel.

Avgifter på fossila bränslen

Högre avgifter på fossila bränslen kan också spela en roll, vilket sjuttio personer under ledning av Storbritanniens tidigare premiärminister Gordon Brown krävde inför klimatmötet Cop28, i Dubai.

Den rikaste procenten av människorna i världen är ansvariga för mer utsläpp av växthusgaser än de 66 procenten av de fattigaste, men drabbas inte av klimatkatastrofer lika mycket som de fattiga, enligt en rapport från Oxfam.

– Denna ojämlikhet gäller inte bara mellan utvecklade länder och utvecklingsländer, utan inom varje land – 1 procent av de rika kineserna, eller 1 procent av de mycket rika indierna, eller den amerikanska medborgaren – har en livsstil som är mycket, mycket lika, vad gäller överkonsumtion. Det är där ditt koldioxidavtryck kommer in, säger Laurence Tubiana

Fattigare nationer kämpar samtidigt för att samla in den nödvändiga finansieringen, uppskattad till 2 tusen miljarder dollar årligen, för att minska utsläpp och hantera klimatkrisens effekter. Diskussioner pågår även om hur dessa medel ska distribueras rättvist, med förslag som inkluderar ett universellt sårbarhetsindex för att bättre identifiera behövande länder.

Laurence Tubiana är medordförande i International Tax Task Force (ITTF), ett initiativ av regeringarna i Barbados, Frankrike och Kenya, etablerade vid FN:s klimattoppmöte förra året för att utforska metoder för att mobilisera nödvändiga finanser. Hon uttrycker optimism om att även de rikaste, särskilt yngre generationer, kommer att bidra. ”Jag är optimistisk att några av dem kan säga ifrån,” betonade hon. ”Men vi måste övertyga dem också.”

Förbättra skattesystemen globalt

Medan vägen framåt är under diskussion, fortsätter preliminära samtal i Bonn, Tyskland, och fokus ligger på att hitta nya lösningar för att förbättra skattesystemen globalt. Dessa diskussioner är dock känsliga, då frågor om nationell suveränitet ofta komplicerar internationella skatteinitiativ. Laurence Tubiana säger att en av ITTF:s första uppgifter blir att omformulera termen skatt till något mindre laddat för att underlätta samarbetet och undvika juridiska hinder, speciellt i länder som USA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.