Nyheter

Rekordhöga koldioxidutsläpp från globala energisektorn 2023

Brygga och båtar ligger torrlagda på brunt landskap.

Koldioxidutsläppen från den globala energisektorn under 2023 var rekordhöga. Det uppger International Energy Agency. Ökningen orsakades delvis av att användningen av fossila bränslen ökade i flera länder som drabbades av torka, som i sin tur minskade vattenkraften.

KLIMAT | För att kompensera för att koldioxidutsläppen ökade förra året, framför allt genom ökad användning av fossila bränslen, kommer det att bli nödvändigt med kraftiga minskningar av utsläpp kommande år. Det betonar forskare och International Energy Agency (IEA), OECD:s samarbetsorgan för energifrågor: ”I motsats till att sjunka snabbt – som krävs för att nå de globala klimatmålen enligt Parisavtalet, nådde koldioxidutsläppen en ny rekordnivå”, skriver IEA i en rapport, rapporterar nyhetsbyrån Reuters

Enligt IEA ökade den globala energisektorns utsläpp med 410 miljoner ton under 2023 till sammanlagt 37,4 miljarder ton. Trots det var ökningen av utsläppen en liten minskning jämfört med året innan. Enligt IEA ökade utsläppen under 2023 med 1,1 procent jämfört med 1,3 procent under 2022. 

Förnybar energi som vatten-, vind- och solkraft bidrog till att ökningen inte blev större 2023, men då Kinas ekonomi öppnade upp helt under 2023 efter covid-19-pandemin, det faktum att länder som hade drabbats av torka och minskad vattenkraft istället förlitade sig mer på fossila bränslen, samt att flygindustrin stärktes är alla faktorer som förklarar ökningen av utsläppen under 2023. 

Hela 40 procent av de ökade utsläppen kan förklaras av torka, och påföljande minskad vattenkraft, enligt IEA. ”Utan den här effekten hade utsläppen från den globala elindustrin ha sjunkit under 2023.”, skriver organet i sin rapport. 

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.