Nyheter

Karavan mot kvinnlig könsstympning

Läkarstudenter står i ett klassrum vid Edna Adan University i Hargeisa, Somaliland, en semi-autonom utbrytarregion i Somalia, februari 2022. 98 procent av flickorna i åldern 5 till 11 genomgår könsstympning..

Afrikanska kvinnor utsatta för könsstympning startar kampanj som sträcker sig över 20 länder och 7 400 mil för att sluta med omskärelse i Afrika.

KÖNSSTYMPNING | En koalition av gräsrotsaktivister, sjukvårdspersonal och religiösa ledare har samlats för att bilda #FrontlineEndingFGM och kommer att genomföra en tvåårig ”karavan” över Afrika. Kampanjen, inspirerad av tidigare ”rosa bussen”-rörelsen i Gambia, inleds i juni och kommer att fokusera på att utrota kvinnlig könsstympning genom att adressera regionsspecifika utmaningar, rapporterar the Guardian.

Under de kommande två åren kommer aktivisterna att korsa kontinenten och hålla evenemang, radiosändningar och andra aktiviteter i områden där praxis är vanligast. Dessa insatser är avsedda att öka medvetenheten, mobilisera samhällen och skapa förändring på gräsrotsnivå.

– Vi flyttar makten, säger Ayo Bello-Awodoyin, ledare för den globala kampanjen mot kvinnlig könsstympning i Nigeria.

– Gräsrotsaktivister som har gjort arbetet men inte riktigt har haft stöd för att göra det på den här nivån, kommer nu att ha möjlighet att komma ut i massor över olika länder.

Även om kvinnlig könsstympning har minskat på vissa platser under de senaste årtiondena, återstår det mycket arbete att göra. Länder som Kenya och Burkina Faso har sett betydande framsteg, medan andra, som Gambia och Somalia, fortsatt har en hög förekomst av praxisen.

För att uppnå ett slut på kvinnlig könsstympning krävs enligt aktivisterna en anpassad och regionsspecifik opinionsbildning. Kampanjen kommer att arbeta för att övertyga samhällen om de negativa hälsoeffekterna av kvinnlig könsstympning och samtidigt erbjuda alternativa perspektiv från religiösa ledare och överlevande.

Aktivisterna kommer också att använda medier, inklusive dokumentärer och radiokampanjer, för att nå ut till svåråtkomliga samhällen. Tidigare erfarenheter visar att sådana insatser kan ha en betydande inverkan på att minska praxisen.

Med hotet om nya utmaningar, som medicinsk könsstympning och underjordiska metoder, är kampanjen mot kvinnlig könsstympning mer brådskande än någonsin. Aktivisterna hoppas att den pågående karavanen kommer att stärka kampen och leda till ytterligare framsteg mot att eliminera detta skadliga bruk från Afrikas kontinent.

Fakta: Könsstympning


Könsstympning, även känd som kvinnlig omskärelse eller FGM (Female Genital Mutilation), är en ingreppsmetod som innebär ett avlägsnande eller skada av delar av de kvinnliga könsorganen. Detta är vanligtvis en traditionell praxis som utförs av familjer inom vissa samhällen och kulturer, särskilt i delar av Afrika, Mellanöstern och vissa delar av Asien.

Det finns olika grader av kvinnlig könsstympning, från mindre ingrepp till mer omfattande och skadliga metoder. Dessa inkluderar avlägsnande av klitoris, delar av de yttre könsdelarna (labia majora och minora) och ibland även sammanfogning av de återstående vävnaderna, vilket lämnar endast en liten öppning för urinering och menstruation.

Könsstympning utförs vanligtvis av icke-utbildad personal och under ohygieniska förhållanden, vilket leder till allvarliga medicinska komplikationer och långsiktiga hälsoproblem för de drabbade kvinnorna. Dessa kan inkludera smärta, infektioner, problem med urinering och menstruation, kronisk smärta, problem vid sexuell aktivitet och psykiska lidanden.

Trots många internationella ansträngningar för att bekämpa kvinnlig könsstympning, inklusive lagstiftning och utbildningskampanjer, fortsätter praxisen att vara utbredd i vissa samhällen. Det är en komplex fråga som involverar kulturella, sociala, religiösa och ekonomiska faktorer, och för att uppnå ett slut på kvinnlig könsstympning krävs ett brett spektrum av åtgärder, inklusive utbildning, förändring av attityder och stöd till samhällen för att överge denna skadliga praxis.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.