Nyheter

Shell använder koldioxidkrediter under utredning för att uppnå klimatmål

Skylt med oljejätten Shell

Oljejätten Shell har hamnat i hetluften efter anklagelser om att de använde över en miljon koldioxidkrediter från kinesiska projekt som underkastades granskning på grund av integritetsproblem. Trots pågående utredning räknar Shell dessa krediter mot sina klimatmål, vilket har fått kritiker att reagera starkt.

KLIMAT | Olje- och gasföretaget Shell har valt att använda koldioxidkrediter från risodlingsprojekt i Kina för att kompensera en del av sina årliga utsläpp. Dessa projekt hade dock avbrutits och hamnat under luppen för en utredning av koldioxidstandarden Verra på grund av misstankar om oegentligheter.

Rachel Rose Jackson, chef för klimatpolitik på Corporate Accountability, uttryckte stark kritik mot Shells agerande och kallade det ”skamligt, tvivelaktigt och hänsynslöst” med tanke på den pågående klimatkrisen. Liknande åsikter delades av Jonathan Crook från Carbon Market Watch, som menade att Shell borde ha avvaktat resultatet av Verras granskning innan de använde dessa krediter, rapporterar Climate Home News.

Kritiken riktas även mot själva kvaliteten på projekten. Expertutlåtanden och tidigare undersökningar har ifrågasatt effektiviteten hos dessa risodlingsprojekt och pekat på att många bönder redan använder liknande metoder utan behov av externa incitament. Dessutom har det avslöjats att projekten manipulerat systemet för att undvika striktare kontroller, vilket resulterade i att Verra tillfälligt avbröt dem.

Trots att Verras granskning fortsätter och resultaten ännu inte har offentliggjorts, har Shell valt att tyst dra tillbaka över en miljon koldioxidkrediter från dessa projekt, vilket motsvarar utsläppen från tre gaseldade kraftverk under ett år. Shell har försvarat sitt agerande genom att hävda att de köpta krediterna är certifierade enligt oberoende standarder och genomgår en rigorös kontrollprocess.

Kritiker har också lyft fram en potentiell intressekonflikt i hanteringen av dessa koldioxidkrediter. Shell har inte bara agerat som köpare utan har även haft en roll som exklusiv agent för projektet. Denna dubblerade roll har väckt oro över företagets möjlighet att påverka och dra nytta av systemet till sin egen fördel.

Medan utredningen pågår och kritiken växer, fortsätter Shell att försvara sitt användande av koldioxidkrediter för att kompensera utsläpp, vilket de hävdar är en del av deras bredare strategi för att minska klimatpåverkan. Men med ökande ifrågasättande kring både effektiviteten hos dessa projekt och företagets handhavande av dem, är framtiden för Shells klimatåtgärder under stor osäkerhet.

Fakta: Verra


Verra är en ideell organisation som spelar en central roll inom området för koldioxidkrediter och andra miljöcertifikat. Tidigare känd som Verified Carbon Standard Association (VCSA), omdöptes organisationen 2018 till Verra för att bättre återspegla dess bredare inriktning på olika miljömarknadsinstrument och projekt.

Verras huvudsakliga ansvar inkluderar att utveckla och förvalta standarder för verifiering och certifiering av utsläppsreduktionsprojekt över hela världen. Dessa standarder syftar till att säkerställa att projekt som minskar växthusgasutsläppen är pålitliga och bidrar till faktiska utsläppsminskningar.

Genom att certifiera projekt och emittera koldioxidkrediter ger Verra ett ramverk för att möjliggöra handel med utsläppsreduktioner och stödja finansieringen av klimatåtgärder globalt.

Fakta: Koldioxidkrediter


Koldioxidkrediter, även kända som utsläppsreduktionskrediter eller koldioxidkvoter, är en form av finansiell instrument som representerar en minskning av växthusgasutsläpp. Dessa krediter utfärdas vanligtvis för varje ton koldioxid (eller ekvivalent av andra växthusgaser) som ett projekt eller en verksamhet lyckas minska eller undvika att släppa ut i atmosfären jämfört med en förutbestämd referensnivå.

Ursprungligen utvecklades koldioxidkrediter som ett sätt att främja investeringar i klimatvänliga projekt och främja utsläppsminskningar. Projekten som kan generera krediter kan variera, inklusive allt från förnybar energi och energieffektivisering till skogsplanteringar och metanavskiljning från deponier.

Köpare av koldioxidkrediter, ofta företag eller länder som vill kompensera för sina egna utsläpp, kan använda dessa krediter för att neutralisera sina egna klimatpåverkande aktiviteter. Till exempel kan ett företag som inte kan minska sina egna utsläpp tillräckligt snabbt köpa krediter från ett projekt som främjar skogsplanteringar för att kompensera för de utsläpp som de inte kan eliminera.

Kritiker av koldioxidkrediter har påpekat att systemet inte alltid garanterar faktiska utsläppsminskningar och att det finns risk för ”greenwashing”, där företag använder krediter för att framstå som mer miljövänliga än de faktiskt är. Trots detta fortsätter koldioxidkrediter att vara en viktig del av klimatfinansieringen och klimatpolitiken globalt.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.