Globala målen

Ett nytt socialt kontrakt för anständiga arbetsvillkor

Skört läge för de globala målen