Nyheter

Allvarliga skogsbränder kan snabbt bli allt fler

Mellan 2002 och 2016 brändes i genomsnitt 423 miljoner hektar mark i världen, enligt FN:s miljöprogram.

Världen riskerar att drabbas av många fler allvarliga skogsbränder på grund av klimatförändringar och hur mark utnyttjas. Den varningen kommer i en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

VÄRLDEN | Enligt rapporten, som har gjorts i samarbete med den norska miljöorganisationen Grid-Arendal, kan antalet extrema skogsbränder komma att öka med upp emot 14 procent redan till 2030, med 30 procent fram till 2050 och hela 50 procent till slutet av detta århundrade.
Rapportförfattarna menar att det finns en risk för att även regioner som tidigare inte har drabbats av extrema bränder kommer att göra det i framtiden.

Afrika värst drabbat

Enligt UNEP drabbades i genomsnitt 423 miljoner hektar mark på jorden av bränder mellan 2002 och 2016. Det är ett område som är nästan lika stort som hela EU. Afrika är den kontinent som är värst drabbad av olika former av bränder.

Enligt den nya rapporten kommer det i framtiden att bli allt vanligare med väderförhållanden som ökar riskerna för bränder. Det hänger i sin tur samman med de högre temperaturer och torrare förhållanden som uppstår i klimatförändringars spår.

En annan bidragande orsak är hur mark utnyttjas – bland annat i samband med att skogar skövlas för att bereda mark för nya åkrar, betesmarker och växande städer.

Hot mot mängder av arter

Studien varnar även för de hälsomässiga effekterna av den rök och de utsläpp som stora skogsbränder orsakar, som även kan drabba människor som lever långt ifrån själva brandplatsen.

Det ökande antalet bränder riskerar även att leda till stora förluster av den biologiska mångfalden och utgör ett hot mot mängder av arter.

Rapportförfattarna menar att det krävs fler investeringar för att minska riskerna, med hjälp av bland annat satelliter och andra övervakningssystem.
UNEP:s chef Inger Andersen säger i ett uttalande att världens länder i högre utsträckning bör satsa på förebyggande insatser – som genomförs i samarbete med lokalbefolkningar.

Relaterade artiklar:
Genomgripande omställning nödvändig
Trauma plågar alltjämt eldhärjat Portugal
Lyssna på katastroferna

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.