Nyheter

Irland kan skärpa lagar mot stalkning och våld i nära relation

Irlands justitieminister Helen McEntee vill se skärpt lagstiftning mot stalkning och våld i nära relation till sommaren.

Irlands justitieminister Helen McEntee vill se ny lagstiftning mot stalkning, hårdare syn på när förövare ger sig på en persons husdjur och hårdare straff för strypning även i fall där ett angrepp inte har orsakat allvarliga skador. Med en skärpt stalkningslag ska en person kunna dömas till upp till tio års fängelse för en incident.

IRLAND | En ny stalkningslag förbereds i Irland och justitieminister Helen McEntee hoppas att den ska kunna finnas på plats till sommaren. Det kommer i så fall att göra det möjligt att döma en person för stalkning utan att bevisa att det finns ett mönster – en person ska kunna dömas i upp till tio års fängelse för en incident som anses utgöra stalkning.

Stalkningslagen gör stalkning till en egen brottsrubricering, något många länder fortfarande saknar, och den ska också omfatta allt beteende som orsakar rädsla eller allvarlig oro, rapporterar Indipendent.ie Den irländska regeringen vill också skärpa synen på så kallad icke-dödlig strypning, eftersom sådana fall ofta kan föregå dödligt våld:

– Vi vet att icke-dödlig strypning kan vara indikativt på framtida dödligt våld. Det är en riskfaktor för mord på kvinnor i hemmet. Det är mycket vanligt förekommande i våld i nära relation, och följs ofta av hot om att döda. Hoppet är att detta nya brott kommer att uppmuntra offer att träda fram och anmäla det som har hänt, säger Helen McEntee till Independent.ie.

I våld i nära relation eller i stalkningsbrott är det inte ovanligt att våld också riktas mot ett husdjur. I den irländska regeringens förslag ska skadandet eller dödandet av ett husdjur inte längre ses som ett egendomsbrott utan som ”emotionell misshandel”. Ett sådant brott ska också kunna betraktas som ett stalkningsbrott.

Vill uppnå nolltolerans

Helen McEntee föreslår också att det ska bli enklare för utsatta att få till stånd kontaktförbud, där lägre bevisbörda läggs på dem när polis kan ge sina synpunkter i syfte att snabba på processen för att få till stånd förbudet.

– Regeringens mål på det hela taget är att uppnå nolltolerans när det kommer till sexuellt våld i nära relation och genusbaserat våld. Vad som är verkligt viktigt är att vi har tydliga och starka lagar, och att vi ser till att offer vet att de kommer att få stöd när de träder fram, säger Helen McEntee.

Antalet länder inom EU som har kriminaliserat stalkning har ökat under den senaste tioårsperioden men EU har ändå släpat efter i jämförelse med USA. I USA blev Kalifornien 1990 första delstat att kriminalisera stalkning och inom några år hade resten av USA kriminaliserat stalkning, något som sedan kom att inspirera andra länder att följa efter, skriver Suzan van der Aa i European Journal on Criminal Policy and Research i en rapport om i vilken utsträckning EU:s medlemsstater har infört stalkninglagar.

Enligt Istanbulkonventionen från 2013 måste medlemsländer kriminalisera stalkning och 2016, tiden för Suzan van der Aas rapport, hade alla 28 medlemsländer skrivit under konventionen (sedan dess har Turkiet gått ut). 2010 hade 13 EU-länder kriminaliserat stalkning, 2016 var siffran uppe i 21.

* * *
LÄS ÄVEN
Sexuellt våld kriminaliseras i Indonesie
Frankrike: Enklare polisanmäla våld i nära relation
Våld mot kvinnor ett utbrett problem i Österrike

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.