Nyheter

Andra rättigheter kan hotas om Roe v Wade faller

Andra rättigheter kan hamna i farozonen om Roe v Wade faller menar experter.

Den grundlagsstadgade aborträtten i USA i Roe v Wade som nu ser ut att vara på väg att rivas upp har garanterats genom en hänvisning till rätten till privatliv. Om rätten till privatliv ruckas vad gäller abort kan även andra rättigheter komma att utmanas menar juridiska experter, och en oro är att rättigheter som samkönade äktenskap och preventivmedel kan hotas på sikt.

USA | Om domslutet från USA:s Högsta domstol Roe v Wade verkligen rivs upp när USA:s högsta domstol tar ett beslut i fallet om Mississippis abortlag i sommar kan andra rättigheter också hamna i farozonen. Abort har åtnjutit ett grundlagsskydd i 49 år, inte för att abort uttryckligen garanteras i grundlagen utan för att Högsta domstolen 1973 menade att abort var en rättighet som föll under rätten till privatliv i enlighet med det fjortonde tillägget i grundlagen.

Flera andra rättigheter garanteras under samma paraply – rätten till privatliv ligger exempelvis till grund för rätten till preventivmedel och rätten till samkönade äktenskap, men även samkönat sex eller interrasiala (bland)-äktenskap skulle kunna hotas.

Enligt Anthony Michael Kreis, biträdande lektor i juridik vid Georgia State University, försvagas grunden för även dessa rättigheter om Roe v Wade rivs upp:

– Domstolen är ett halvt steg ifrån att urgröpa dessa andra rättigheter, säger han till NBC News men lägger till att han inte tror att det skulle vara ett direkt överhängande hot.

Redan när muntliga förhandlingar kring Mississippis abortlag i fallet Dobbs v Jackson Women’s Health Organization fördes i december förra året ifrågasatte HD-domaren Sonia Sotomayor om HD som institution skulle kunna överleva ”stanken” från vad hon menar skulle innebära att grundlagen förminskas till politik. Och hon varnade samtidigt att ett omkullkastade av Roe v Wade riskerar att öppna dammluckorna för andra rättigheter i USA.

Inte ”djupt rotat”

Det var hennes kollega, domare Samuel Alito i HD, som skrev det utkast som i förra veckan läcktes till sajten Politico och som visade att HD sannolikt kommer att riva upp Roe v Wade. När HD 2015 garanterade rätten till samkönade äktenskap genom domslutet Obergefell v Hodges var Samuel Alito en av fyra domare som röstade emot beslutet.

I sin skiljaktiga mening menade Samuel Alito att frågan om samkönade äktenskap inte besvaras av grundlagen, och att grundlagen därför ”lämnar den frågan att beslutas av folket i varje delstat”, samma argument som framförs kring abort i det läckta utkastet om Roe v Wade.

Samuel Alito argumenterar där att abort inte är en rättighet som kan kategoriseras som ”djupt rotad i den här nationens historia och tradition”. Ett resonemang med tydliga paralleller till argumentet i hans skiljaktiga mening i domslutet som garanterar rätten till samkönade äktenskap. Då skrev han bland annat att ”rätten till samkönat äktenskap saknar djupa rötter” och att det var ”i strid med sedan länge etablerade relationer”.

”Gör mig vettskrämd”

Samuel Alito har hävdat att även om Roe v Wade rivs upp kommer det inte att påverka Obergefell v Hodges eller andra fall som rätten till preventivmedel – då han menar att abort är speciellt då det handlar om fostrets liv – men försvarare av dessa andra rättigheter menar att det finns uppenbara risker att även dessa kommer att hamna i farozonen.

Jim Obergefell, den gayaktivist som drev fallet som togs upp i HD 2015 och som ledde till att samkönade äktenskap blev grundlagsskyddade tror inte på Alitos försäkring om att ett omkullkastande av Roe v Wade inte kommer att påverka andra fall:

– Nej, det gör jag inte, säger han i en intervju med CNN och pekar på att många av domarna i HD i utskottsförhören inför deras tillsättning förklarade att de ansåg Roe v Wade vara en avgjord fråga, och alltså signalerade att man accepterade beslutet från 1973.

– Ändå är vi här, säger han till CNN och fortsätter:

– Det får mig inte att känna mig bekväm. Det får mig inte att känna mig säker. Det gör mig vettskrämd faktiskt.

Fjortonde tillägget

Samuel Alito hävdar att eftersom abort inte var en lagstadgad rättighet när det fjortonde tillägget till grundlagen antogs 1868 kan abort inte skyddas under tillägget. Och det är just den logiken som kan påverka även andra rättigheter om Roe v Wade rivs upp.

Detta varnade Biden-administrationen för i sitt stöd till den abortklinik i Mississippi som försöker att få delstatens förbud efter den femtonde graviditetsveckan kategoriserad som grundlagsvidrig. Där skrev Vita huset i en sammanfattning att om Roe v Wade omkullkastas skulle andra rättigheter riskeras såsom ”rätten till samkönad intimitet- och äktenskap, interrasiala äktenskap och att använda preventivmedel” samt att ingen av de rättigheterna ”nämns uttryckligen i grundlagen” och att de ”flesta av dem var allmänt förbjudna när det fjortonde tilläget antogs”.

Mary Ziegler, juridikprofessor vid Florida State University College of Law och författare till boken Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present varnar för samma sak i en intervju med public service-kanalen NPR:
– Samkönade par kunde inte gifta sig, interrasiala par kunde inte gifta sig, preventivmedel höll på att kriminaliseras, så om det är logiken för hur vi nu avgör var våra grundläggande rättigheter börjar och slutar finns det inget skäl till att det skulle stanna vid abort, sammanfattar hon.

* * *
LÄS ÄVEN
Ilska mot hotad aborträtt utanför HD i USA
Muntlig argumentation om Texas abortförbud i HD
Outsourcat abortförbud i Texas

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.