Nyheter

Unikt rättsfall om klimatförändringar i Peru

En tysk rättstvist som rör landets största elproducent RWE:s verksamhet i Peru kan bli prejudicerande för andra fall kopplade till klimatförändringar och den globala uppvärmningen.

En tysk rättstvist som rör landets största elproducent RWE:s verksamhet i Peru kan bli prejudicerande för andra fall kopplade till klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Under rättstvisten har domare från Tyskland nyligen besökt Peru för att avgöra hur omfattande skador RWE har orsakat i landet.

PERU–TYSKLAND | En tysk delegation om nio personer bestående av domare och experter besökte nyligen området kring en glaciärsjö i bergskedjan Cordillera Blanca för att hämta in information om huruvida den tyska energijätten RWE kan hållas ansvarigt för växthusgaser i området och uppvärmning som hotar att översvämma Palcacochasjön.

Sjöns volym har vuxit enormt under de senaste 50 åren, enligt en studie har detta orsakats av smältande glaciäris som också pekar på att en översvämning kan leda till en störtflod som skulle kunna sätta igång jordskred. Skulle så ske kan staden Huaraz som är beläget nedanför sjön drabbas svårt, rapporterar The Guardian.

Skriver rättshistoria

Rättsfallet i Tyskland initierades av Saúl Luciano Lliuy, en peruansk bonde och bergsguide, som stämde RWE för några år sedan. 2017 beslutade domare i Tyskland att pröva fallet och skrev därmed rättshistoria, rapporterar tidningen. Saúl Luciano Lliuya anklagar RWE för att medvetet ha bidragit till klimatförändringarna och därmed till det översvämningshot som hotar bland annat honom.

– Som vi vet pågår ett accelererande tillbakadragande av glaciärer i Anderna, och jag är väldigt glad att jag har kunnat visa folk vad som pågår med glaciärens tillbakadragande, sade Saúl Luciano Lliuya under en presskonferens i samband med den tyska delegationens besök vid glaciären, rapporterar The Energymix som också har talat med Lisa Benjamin, forskarassistent vid Lewis & Clark Law School:

– Fallet är viktigt och beslutet att RWE i princip kan hållas ansvarigt för klimatförändringars påverkan i Peru är redan banbrytande utan att det har gett något verkligt resultat än, säger Lisa Benjamin till The Energy Mix och förklarar att det fallet är unikt eftersom det är av så ”transnationell” karaktär.

”Framför våra ögon”

Saúl Luciano Lliuya är en av många som den senare tiden har stämt företag för klimatförändringar i syfte att utkräva ansvar runt om i världen. Hans hem ligger i Huaraz, som ligger i provinsen med samma namn i västra Peru, och han liksom 50 000 andra invånare i staden hotas ifall sjön svämmar över. Lokala myndigheter har inrättat ett varningssystem som ska larma om en översvämning sker.

– Som bergsguide har jag kunnat förstå från bergstoppen hur glaciärsmältning sker precis framför våra ögon säger han till The Guardian.

Risken att Palcacochasjön svämmar över är stor, och det finns många andra sjöar i bergskedjan Anderna som också befinner sig i riskzonen – en stor del av världens tropiska glaciärer finns just i Anderna och de flesta av dessa ligger inom Perus gränser. Om det slås fast att glaciären Palcaraju utgör en översvämningsrisk och att det är klimatförändringarna som har fått glaciären att smälta kan domstolen bötfälla RWE.

– Mig veterligen är detta det absolut första fallet globalt där domare reser från ett land där jurisdiktionen ligger till landet där skadan finns, där det faktiskt är klimatrelaterat, säger miljöadvokaten Roda Verheyen som representerar Saúl Luciano Lliuya i fallet.

* * *
LÄS ÄVEN
Klimatförändringar kan leda till mer skog – oklart om de kyler ner planeten
Bättre skydd för våtmarker vapen i klimatkrisen
Everests högsta glaciär smälter i rekordfart

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.