Nyheter

Största brittiska tågstrejken på 30 år nära

Stora delar av den brittiska tågtrafiken kommer att stå stilla på tisdag, torsdag och lördag nästa vecka om inte en förhandlingslösning nås i sista sekund.

Den största brittiska tågstrejken på 30 år väntas i veckan då 40 000 arbetare går ut i strejk. Under tisdag, torsdag och lördag kommer tågtrafiken runt om i landet att stängas ner. Fackföreningen RMT bekräftade på lördagen att strejken kommer att bryta ut efter att ingen förhandlingslösning nåtts.

STORBRITANNIEN | Anställda vid Network Rail och ytterligare 13 tågoperatörer kommer att gå ut i strejk och tågtrafiken kommer att stängas ner under tisdagen, torsdagen och söndagen. Under tisdagen kommer även Londons tunnelbana att lamslås. ”Trots våra förhandlares ansträngningar har ingen möjlig överenskommelse skapats”, skriver facket på sin hemsida i ett uttalande på lördagen.

RMT:s medlemmar vid olika tågoperatörer har under våren med stor majoritet röstat för att gå ut i strejk för att skydda jobb, löner och arbetsvillkor, skriver RMT på sin hemsida. Fackföreningen hänvisar till den brittiska regeringens sparkrav om fyra miljarder pund vilket RMT menar skulle innebära försämrade pensioner, förlorade jobb, försämrade arbetsvillkor och reallönesänkningar.

Tre dagars strejk

”Inför denna enorma attack på vårt folk kan RMT inte stå passivt. Så i dag efter att ha hört rapporter om diskussionerna som har ägt rumt bekräftar vi att strejken som är planerad till den 21, 23 och 25 juni kommer att bryta ut.” RMT skriver vidare att man vill se ett transportsystem som tjänar folkets, samhällets och miljöns behov snarare än ”privata vinster.”

RMT:s generalsekreterare Mick Lynch uppmanade i förra veckan till direkta samtal med regeringen eftersom sparkraven har kommit från finansdepartementet. Han ville möta transportministern Grant Shapps för ett möte då han menade att det är regeringen som fattar besluten över möjliga lösningar.
”I praktiken har facket de senaste veckorna förhandlat med regeringen men regeringen har inte varit i rummet”, skrev Mick Lynch i ett brev till Grant Shapps och begärde ett möte med honom och finansministern Rishi Sunak.

Uppmanar till stöd

Strejken innebär att stora områden i landet inte kommer att ha någon tågtrafik under de tre dagarna som strejken pågår. På vissa sträckor kommer omkring 20 procent av trafiken att gå, enligt The Guardian. Chefen för Network Rail, Andrew Haines, menar att facket spelar ett högt spel och att kostnaderna för strejken kommer att göra det ännu svårare att få igenom lönehöjningar.

RMT å sin sida uppmanar ”hela arbetarrörelsen” och alla arbetande människor att stötta RMT:s och dess medlemmars krav för bättre villkor.

* * *
LÄS ÄVEN
Belarus slår ner på oberoende fack
Strejkande arbetare når ”milstolpe” i nytt avtal
Strejk i kinesiskägd gruva i Kirgizistan

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.