Nyheter

WHO: ”Apkoppor en global hälsokris”

WHO bedömer att fönstret för att begränsa den globala spridningen av apkoppor håller på att stängas.

APKOPPOR/HÄLSA | Fönstret för att hindra global spridning av apkoppor krymper i rask takt, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO) – och utlyser utbrottet till ett internationellt hälsonödläge, rapporterar Nature

Viruset (på engelska ”Monkeypox”)
 är en zoonos, alltså en sjukdom överförbar från djur till människor, och påträffades primärt bland apor, varav namnet apkoppor. Viruset har i de flesta fall påträffats bland olika typer av gnagare i Central- och Västafrika.

De första fallen utanför Afrika dokumenterades i maj och när juli snart avskrivs konstateras över 16 500 fall i nära 80 länder. I decennier har apkoppor dock förekommit i afrikanska länder.

Nästa steg i processen att hantera och begränsa spridningen av apkoppor måste stora insatser göras för att kartlägga virusets spridning mellan djur och hur viruset sedan överförs till människor. Därutöver måste virustestning utökas och människors kontaktnäthistoria kartläggas, rapporterar Nature

* * *
LÄS ÄVEN:
Covid-19-forskare vittnar om hat och hot i ny studie
Första covid-19-fallet med katt som smittkälla
Covid-19 öppnar för psykedeliska droger mot mental ohälsa

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.