Nyheter

Gruvstrejk i Peru för bättre villkor

Gruvarbetare från Los Quenuales marscherar till Lima, Peru.

Fler än tusen arbetare vid gruvan Los Quenuales i Peru, som ägs av det brittisk-schweiziska företaget Glencore, kräver bättre villkor och gick nyligen ut i strejk för att pressa företaget att följa nya lagar i arbetsrätten. Gruvindustrin står för en tiondel av landets BNP men präglas av svåra arbetsplatsolyckor och arbetsvillkor som särskilt drabbar de många arbetare som jobbar för de många underleverantörerna inom sektorn.

PERU | Gruvarbetare organiserade i facket Federacion Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos y Siderurgicos del Peru (FNTMMSP) gick nyligen ut i strejk för att bland annat förmå företaget att respektera två nya regeringsdekret.

Förra måndagen träffade arbetarna tjänstemän från Perus arbetsministerium och krävde också ett möte med president Pedro Castillo Terrones. Han vann presidentvalet för ett år sedan, inte minst med hjälp av stöd från gruvarbetare då han utlovade omfördelning av vinsterna från landets utvunna mineraler, rapporterar Reuters.

Pedro Castillo Terrones har en bakgrund som fackföreningsledare och gruvarbetarna vill lyfta klagomål om att gruvföretaget i Los Quenuales har ignorerat deras krav och hotar att hålla inne löner eller säga upp folk trots att kraven handlar om att företaget ska följa nya regeringsdekret, rapporterar det globala facket Industriall på sin hemsida.

”Vi i FNTMMSP varnar regeringen: vi kommer inte att tillåta gruvindustrin att missbruka våra rättigheter…vi hoppas att du kommer att ta emot en delegation av gruvarbetare utan fördröjning för att adressera de frågor som hittills har försummats”, skriver facket i ett uttalande.

Räddningsoperation efter en olycka i guld- och koppargruvan Cabeza de Negro, i Yauca del Rosario, Peru, 2012
Räddningsoperation efter en olycka i guld- och koppargruvan Cabeza de Negro, i Yauca del Rosario, Peru, 2012. Foto: AP Photo/Martin Mejia

Svåra arbetsplatsolyckor

Peru är ett mineralrikt land, och från 1990-talet har Peru varit ett av världens viktigaste länder för utvinning. Landet är ett en av världens största producenter av bland annat koppar, tenn, silver och zink och gruvindustrin stod för omkring tio procent av landets BNP 2019.

Antalet dödsolyckor inom gruvindustrin är stort – förra året dog 50 personer vilket var en kraftig ökning från året innan. 2021 inträffade också 1 190 allvarliga olyckor där personer skadades svårt, och 3 371 mindre allvarliga olyckor enligt sajten Statista. Arbetsvillkoren är ofta svåra och många utsätts för farligt damm och skadliga gaser, i många fall utan tillräcklig skyddsutrustning.

De två nya dekret som arbetarna i gruvan i Los Quenuales nu kräver ska respekteras handlar om att företag inte får outsourca arbetsuppgifter som är kopplade till företagets kärnverksamhet samt rätten att organisera sig fackligt, bilda fackföreningar och genomföra kollektiva förhandlingar.

I över ett årtionde har det varit möjligt att outsourca arbete inom gruvindustrin men enligt lag ska det endast ske för uppgifter som kräver specialister men i praktiken har stora delar av allt arbete outsorcats och många arbetare har tvingats arbeta för underleverantörer trots att de i åratal utfört arbete för ett och samma gruvföretag.

Jobbar utan direkta kontrakt

Enligt en undersökning av den nederländska stiftelsen CNV Internationaal jobbar 68 procent av gruvarbetarna utan direkta kontrakt. Det är detta mönster som lagförändringen som presenterades i februari i år syftar till att komma till rätta med.

– Detta har försvagat gruvarbetarnas position enormt. De som arbetar som gruvarbetare genom bemanningsföretag får inte bara lägre löner, de skyddas inte heller ordentligt vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. De löper därför större risk för dödliga olyckor eller funktionsnedsättande arbetsplatsolyckor, säger Maurice van Beers, regional samordnare för CNV Internationaal i Latinamerika på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen har tillsammans med fackföreningar i Colombia och Peru lämnat in ett klagomål till EU om att de båda länderna bryter mot krav inom frihandelsavtalen mellan dem och EU. Enligt klagan som lämnades till EU i maj i år bryter Peru bland annat mot organisationsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar, detta då företaget Volcan har vägrat förhandla med facket Union of Metallurgical Mining Workers kort efter att man började organisera arbetare som jobbar för underleverantörer 2020.

llegal brytning efter guld i La Pampa-området, Peru, 2014
llegal brytning efter guld i La Pampa-området, Peru, 2014. Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

”Legitima krav”

Många av dödsolyckorna inom gruvindustrin sker just på företag som är underleverantörer, det vill säga inte på det företag som innehar gruvbrytningsrätten. Enligt information från Perus energi- och gruvministerium dödades 683 gruvarbetare mellan åren 2006 och 2020. 63 procent av dödsfallen skedde på outsourcade företag, skriver sajten Convoca.

Förutom att Los Quenualesgruvan och Glencore ska följa de nya dekreten vill facket också att företaget ska följa säkerhetsföreskrifter, samt komma till förhandlingsbordet med konstruktiva förslag, liksom förbättra kvaliteten på maten som serveras vid gruvan.

– Vi hoppas att företaget ska upphöra med hoten och engagera sig i förhandlingarna i god tro och ge konkreta förslag som svar på arbetarnas legitima krav. Vi uppmanar staten och regeringen att försäkra att dialogen fortsätter och att en överenskommelse nås för att se till att lagen följs, med bättre arbetsvillkor och en lösning på konflikten. Arbetarna och gruvfacket har vårt fulla stöd, säger Industrialls regionala sekreterare Marino Vani.

* * *
LÄS MER
Unikt rättsfall om klimatförändringar i Peru
Valet i Peru blev ett långfinger åt politikers korruption
Strejk i kinesiskägd gruva – kirgiziska arbetare kräver bättre villkor

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.