Nyheter

Migrantarbetare protesterade i Qatar – flera har deporteras

Bygge av fotbollsstadion i Doha, Qatar, 2016.

Omkring 200 migrantarbetare i Qatar demonstrerade i mitten av augusti mot att deras löner inte har betalats ut på ett halvår. De greps på plats och flera av dem har utvisats, bara tre månader innan herrfotbolls-VM i Qatar drar igång, uppger organisationen Migrant Rights på Twitter.

QATAR | Det var den 14 augusti som omkring 200 migrantarbetare demonstrerade utanför byggföretagen Al Bandary Engineering och Electro Watt Company i protest mot att deras löner inte har betalats ut på ett halvår. Båda företagen ingår i Bandary International Group som uppför flera stora projekt i Qatar.

Enligt Migrant Rights hade arbetarna fått löften om att få sina löner utbetalda den 11 augusti och när det inte infriades beslutades man att demonstrera. Dessutom ska företaget ha stängt av elen i deras boende. Alla arbetare som deltog i demonstrationen greps, och deportation inleddes för en vecka sedan uppger organisationen Migrant Rights på Twitter.

Organisationen skriver också att varken byggarbetare eller tjänstemän har fått sina löner utbetalda sedan i februari i år och att vissa arbetare skickades till sina hemländer redan förra månaden, och då endast med delar av sina löner betalda.

Equidem, som bevakar arbetsrättsfrågor, uppger också att flera arbetare har deporterats till sina hemländer:

– Vi har talat med arbetare som deltog i protesten, inklusive en som har deporterats till Nepal. Andra från Nepal, Bangladesh, Indien, Egypten och Filippinerna har också deporterats, säger Mustafa Qadr, chef för Equidem, till France 24.

Qatars regering har meddelat att ”ett antal demonstranter greps för att ha brutit” mot lagar om den allmänna ordningen och säkerheten och att ett fåtal av arbetarna riskerar domstolsbeslut gällande deportering. Arbetsministeriet uppger också att det betalar ut löner som företaget Al Bandary är skyldiga sina anställda, samt att företaget är under utredning, rapporterar France 24.

Arbetsvillkoren för migrantarbetare har uppmärksammats i många år – inte minst på grund av de många arbetsplatsolyckorna och dödsfallen bland migrantarbetarna som bygger infrastrukturen i form av arenor, vägar och hotell inför herrfotbolls-VM som inleds i november i år – åtminstone 6 500 migrantarbetare uppskattas ha dött.

Den skarpa kritiken har inneburit att Qatar har genomfört vissa reformer vad gäller arbetsrätten i landet men stora problem återstår. I maj i år inledde bland annat Human Rights Watch en kampanj, #Pay Up Fifa (Betala Fifa!), för att förmå internationella fotbollsförbundet Fifa och Qatars regering att betala skadestånd för de allvarliga brott mot migrantarbetare som begåtts ända sedan Qatar tilldelades värdskapet för fotbolls-VM i december 2010.

– Fifa borde omedelbart avsätta de resurser som krävs för att stå för ett lämpligt botgörande och undvika arvet av ett ”Skammens VM”, sade Human Rights Watchs Minky Worden då.

2020 beslutade Qatars emir Tamim Bin Hamad om minimilöner för migrantarbetare samt ändringar i landets kafalasystem som innebär att migrantarbetare har varit bundna till sin arbetsgivare. Men trots sådana typer av reformer av arbetsrätten är respekten för fackliga rättigheter i landet fortsatt låg.

Equidem skriver på Twitter att man oroas över att myndigheterna i Qatar inte respekterar migrantarbetarnas rätt att strejka och fredligt protestera, samt att myndigheterna inte har sett till att byggföretaget betalar ut löner enligt överenskommelse. ”Vi är fortsatt bekymrade över att trots arbetsrättsreformer verkar Qatar vara mer villiga att upprätthålla lagar som slår ner på strejker och deporterar arbetare som klagar över hur de behandlas, i strid med Qatars åtagande kring mänskliga rättigheter, än att straffa företag som inte betalar sina arbetare” skriver Equidem på Twitter.

* * *
LÄS MER
Migrantarbetare utnyttjas systematiskt i Qatar
Norge kritiserar Fifa och fotbolls-VM i Qatar
Korruptionsrättegång mot Blatter och Platini startar

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.