Nyheter

Krympande demokratiskt utrymme i Jordanien

Journalister protesterar mot inskränkningar i pressfriheten framför parlamentet i Amman, september 2011.

Utrymmet för jordanier att utöva sina medborgerliga rättigheter har krympt under de senaste fyra åren, uppger människorättsorganisationen Human Rights Watch. Politiska och fackliga aktivister liksom journalister trakasseras och grips i syfte att slå ned på oliktänkande menar organisationen.

JORDANIEN |  – Det finns ett akut behov att ta itu med den nedåtgående spiral vad gäller rättigheter som vi ser i Jordanien i dag. Att ”upprätthålla stabilitet” få­r aldrig rättfärdiga brott mot människors rättigheter och att stänga ett utrymme som varje samhälle behöver, säger Lama Fakih, Mellanösternchef på Human Rights Watch på organisationens hemsida.

Jordanska myndigheter anklagas av Human Rights Watch för att använda flera olika lagar, bland annat en antiterrorlag från 2006 och en lag mot cyberbrott från 2015, för att trakassera och gripa aktivister och medlemmar av politiska partier och oberoende fack, liksom journalister. I många fall trakasseras även familjemedlemmar. 

Human Rights Watch har granskat och utrett 30 fall mellan 2019 och 2022 där människor har gripits och anklagats för brott för att de fredligt har uttryckt sina politiska åsikter på sociala medier eller i samband med demonstrationer. Organisationen har också gjort en enkätundersökning med 42 jordanska aktivister om deras erfarenheter med rättsväsendets myndigheter i landet.

Jordanien införde undantagstillstånd 2020 på grund av covid-19-pandemin och det i kombination med andra lagar som beskrivs som vaga och omfattande har berett mark för vad som närmar sig en ”systematisk kampanj för att kväsa fredlig opposition och tysta kritiska röster”, enligt Human Rights Watch.

I de fall som Human Rights Watch har utrett berättar släktingar till de som gripits att deras nära satts i isoleringscell samt nekats tillgång till advokat. De flesta greps av en av landets två viktigaste säkerhetstjänster, vissa åtalades men åtalen lades senare ned, i andra fall hölls personerna gripna under längre tid utan att åtalas och bara ett fåtal fall ledde till rättegång. I flera fall uppmanades de gripna att underteckna ett kontrakt om att inte förolämpa landets kung Abdullah II eller säkerhetstjänsterna.

Kung Abdullah II har under 2021 dels bett en av säkerhetstjänsterna att begränsa dess inblandning i frågor som inte rör underrättelse eller säkerhet och dels sammankallat en kommitté om att modernisera landets politiska system. Kommittén rekommenderade bland annat behovet av fullständig ”respekt för mänskliga rättigheter och skapandet av en trygg plats för grundläggande friheter som skulle möjliggöra politiskt deltagande”.

Trots försöken till reform har bara små förändringar skett enligt Human Rights Watch som också pekar på att organisationen Civicus Monitor, som dokumenterar läget för civilsamhället i 197 länder, har nedgraderat landets status vad gäller medborgerliga rättigheter från ”blockerade” till ”undertryckta” i december 2021. Detta bland annat med hänvisning till hur landets regering hanterade en konflikt med lärarfacket över lärarlönerna – i samband med konflikten gjordes razzior mot fackets kontor och flera fackliga medlemmar greps, varpå facket upplöstes.

Human Rights Watch pekar på att trots att USA och EU, som är samarbetspartner och biståndsgivare, har betonat vikten av rättssamhälle och reformer av Jordanien så har deras program inte hindrat den nedåtgående spiralen vad gäller fri- och rättigheter i landet. Organisationen uppmanar Jordaniens myndigheter att göra de lagar som nu används repressivt mindre vaga, och upphöra med trakasserier av de som på ett fredligt sätt ger uttryck för kritik eller politiska åsikter i stort.

– Det är tveksamt om Jordaniens politiska reformprogram kommer att lyckas i ljuset av det förvärrade läget för yttrandefrihet- och organiseringsfrihet runt om i landet. Jordanska myndigheter bör vidta omedelbara steg för att vända på stängningen av det offentliga rummet och tillåta jordanier att fullt ut delta i det sociala och politiska livet i landet utan hinder, säger Lama Fakih.

* * *
Läs mer:
Två kvinnor mördade på två dagar av män de refuserat
Syskonbråk i palatsen skakar Jordanien
Stor arbetslöshet spås i Jordanien

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.