Nyheter

Irans moralpolis skärpte nyligen kontrollerna av hijab-kravet

En iransk kvinna bränner en slöja under en protest mot Mahsa Jina Aminis död i Bern i Schweiz i slutet av september.

Den obligatoriska slöjan i Iran blev i och med Mahsa Jina Aminis död i september förnyad fokus för kvinnors vrede. Slöjkravet infördes av dåvarande ayatollan Ruhollah Khomeini kort efter revolutionen 1979. Nyligen publicerades ett omfattande dokument för att skärpa kontrollen av att kvinnor följer slöjtvånget, något Iran Wire rapporterade om i augusti i år.

IRAN | Det är i ett 119 sidor långt dokument som den Islamiska republiken Irans hijabkrav diskuteras av landets moralpolis och som enligt Iran Wire redan innan Mahsa Jina Aminis död hade lett till en kampanj för att hårdare se till att kvinnor täcker sitt hår på ett striktare sätt.

Dokumentet som kallas ”Hijab och dygd-projektet” ska ha skickats till olika regeringsorgan redan i vintras med order om att flera punkter skulle implementeras. Bland dessa finns ”införandet av kameraövervakning för att kontrollera och bötfälla icke-beslöjade kvinnor eller att referera dem till ’rådgivning’”, att sjukhuspersonal blir tvungna att ge ”lämpliga klädesplagg” till kvinnliga patienter som ska genomgå kirurgi, och ett obligatoriskt fängelsestraff för ”alla iranier som ifrågasätter eller postar innehåll mot den obligatoriska slöjan online” skriver Iran Wire i augusti.

Syftet med ”Hijab och dygd-projektet” är enligt dokumentet att ”rensa samhället från den förorening som orsakas av ickeanpassning till islamiska klädkoder”, därmed ska kyskhet och dygd byggas, och dessutom ska projektet leda till att landets värderingar bevaras samt bättre föra ”kampen mot den kulturella invasionen”, skriver Iran Wire.

Hårdare implementering

Den hårdare kontrollen av bärandet av hijab ska enligt dokumentet ske såväl i privata som offentliga rum och religiösa ledare kan få i uppdrag att hålla koll på exempelvis ett flerbostadshus och om denne upptäcker att efterlevnaden av hijab-kravet är dålig kan byggnadens ägare eller fastighetsförvaltare bötfällas. En bilist som har passagerare som inte har håret tillräckligt täckt ska fortsatt kunna bötfällas även om man medger att detta förfarande har bidragit till ”fördjupade regimkritiska känslor”. Dokumentet menar att regeln inte har implementerats något som nu ska rättas till och en förare som upprepar ett brott mot klädkoden ska kunna få sin bil beslagtagen eller få sitt körkort indraget i upp till tre månader, skriver Iran Wire.

Protesterna i Iran har gått in på den fjärde veckan. Landets högsta andlige ledare ayatolla Ali Khamenei har de senaste dagarna avfärdat protesterna som ”utspridda kravaller” som har planerats av landets fiender, rapporterade Reuters på onsdagen. Även i dokumentet ”Hijab och dygd-projektet” tas landets fiender upp och ett av de viktigaste slagfälten uppges vara internet. Enligt dokumentet bör en ny lag instiftas som gör det straffbart i mellan 91 dagar till två år att posta text eller bild på sociala medier som ifrågasätter hijab-kravet. Om en kvinna postar en bild på sig själv utan slöja måste hon ”förbjudas att använda sociala medier under mellan ett halvår och ett år”, rapporterar Iran Wire.

Redan några veckor efter revolutionen 1979 utfärdade Ruhollah Khomeini ett dekret på att kvinnor på alla arbetsplatser skulle täcka sitt hår och att han ansåg icke-täckta kvinnor vara ”nakna”, rapporterar BBC. Detta ledde till massiva protester. 100 000 personer varav de flesta kvinnor demonstrerade på huvudstaden Teherans gator dagen efter dekretet, något som sammanföll med internationella kvinnodagen. Men det skulle dröja till 1981 innan en lag om slöjtvång infördes. Enligt lagen skulle kvinnor klä sig enligt islamisk klädsel, och brottet att inte bära slöja kunde senare straffas med upp till 74 piskrapp.

* * *
LÄS MER
Afghansk solidaritet med de iranska kvinnorna
Fortsatta protester när Irans kvinnor kräver frihet
Protester i Iran mot ökade matpriser

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.