Prenumerera

Logga in

Nyheter

Finland kan få sin första klimaträttegång

Miljöorganisationerna Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund anklagar den finska regeringen för att driva en klimatpolitik som bryter mot den nya klimatlagens mål.

FINLAND | Bara dagar efter att Aurora stämde Sveriges regering för bristande klimatpolitik stäms regeringen i Finland. Miljöorganisationerna Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund anklagar den finska regeringen för att driva en klimatpolitik som bryter mot den nya klimatlagens mål om att landet ska vara koldioxidneutralt 2035.

Organisationerna, som kallar ärendet Finlands första klimaträttegång, överklagar regeringens klimatårsberättelse till högsta förvaltningsdomstolen och kräver en ny beredning, skriver Svenska Yle.

Marksektorn har blivit utsläppskälla

Centralt handlar det om huruvida målen i klimatlagen, som antogs i somras, är möjliga att förverkliga med de åtgärder som föreskrivs i klimatplanerna. Organisationerna hävdar att de nuvarande klimatplanerna inte beaktar att marksektorn, som tidigare var en kolsänka, har kollapsat.

I samband med Statistikcentralens rapport om växthusgasutsläppen år 2021 det blev nämligen klart att marksektorn, som omfattar åkermark, betesmark, bebyggd mark, våtmark och torvproduktionsmark, har omvandlats från kolsänka till utsläppskälla.

Därför kan klimatlagens målsättningar med nuvarande åtgärder inte uppnås, sade Kati Kulovesi, professor i internationell rätt och internationell miljörätt vid Östra Finlands universitet till Hufvudstadsbladet.

Det är dock inte klart om domstolen kommer att ta upp målet. Enligt Kati Kulosevi kan förvaltningsdomstolen besluta att den inte har förutsättningar att behandla denna typ av rättsfall. 
 
* * *
LÄS MER
Klimaträttegångar sveper över världen

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.