Nyheter

Klimaträttegångar sveper över världen

Det är inte bara Aurora i Sverige som tar till juridiken i klimatkampen.

Auroras stämning av den svenska staten för bristande miljöpolitik i fredags är banbrytande i Sverige. Men på världsnivå är stämningen inte unik. Enligt  FN:s miljöprogram UNEP fördubblades antalet klimatmål mellan 2017 och 2020. Av de 1 550 domstolsärendena skedde 1 200 i USA, 55 i Europa och fler tillkommer hela tiden. Lagen har blivit klimataktivisternas nya vapen.

KLIMAT | I Europa har speciellt unga medborgare i emblematiska fall dragit sina stater inför rätta med krav om en snabbare klimatomställning. Liksom Aurora lutar de sig ofta rättsligt mot Europakonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ett av de mest omtalade fallen skedde i Nederländerna 2015.  Då väckte miljöorganisationen Urgenda Foundation talan tillsammans med omkring 900 andra mot den nederländska regeringen. I en historisk dom i december 2019 konstaterade högsta domstolen i Nederländerna att regeringen var skyldig att minska koldioxidutsläppen med 25 procent jämfört med 1990 års nivåer.

År 2016 stämde Greenpeace Norden och Natur og Ungdom den norska regeringen för att ha öppnat upp för oljeborrning i Arktis vilket Tidningen Global tidigare har rapporterat om. Den gången åberopade miljöorganisationerna den norska grundlagens miljöparagraf.

Fyra år senare och efter tre omgångar i det norska rättssystemet avgjorde högsta domstolen i Norge att staten inte bröt mot grundlagen, i en oenig rättegång.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter avgör

De norska miljöorganisationerna gav inte upp och lämnade i januari 2021 in en stämningsansökan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Den normala handläggningstiden är tre år men enligt Greenpeace kan beslutet komma tidigare eftersom en dom kan ha en betydande inverkan både på det norska och det europeiska rättssystemet och samtidigt visa hur effektivt Europakonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna fungerar.

Även portugisiska miljöaktivister har sitt mål hos Europadomstolen. Hösten 2020 år stämde sex unga portugisiska miljöaktivister EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Ryssland, Norge, Schweiz, Turkiet och Ukraina för bristande klimatåtgärder.

Ärendet är nu i sitt slutskede och ska avgöras i en rättegång mot de 33 länderna och deras advokater, skriver Global Legal Action Framework på sin hemsida.

Vinner klimatstämningar

I Frankrike vann miljöaktivisterna sitt mål. Fyra miljöorganisationer, stödda av mer än två miljoner fransmän i en rekordstor namninsamling, fick rätt i fransk förvaltningsdomstol i januari 2021. Då tvingades regeringen att leva upp till klimatmål som den själv hade satt.

Några månader senare var det Tysklands tur. Då stämde en grupp ungdomar den tyska staten och regeringen tvingades skärpa klimatmålen.

Också i England fick miljöaktivister rätt. I januari i år stämde den brittiska ideella advokatgruppen Client Earth regeringen för sin klimatstrategi. Liksom Aurora ansåg Client Earth att den brittiska klimatstrategin inte innehöll de åtgärder som krävs för att åstadkomma de utlovade utsläppsminskningarna.

I juli i år vann de fallet i högsta domstolen.

Kan bli lång process för Aurora

I Auroras stämningsansökan, som gruppen lämnade in till tingsrätten efter en demonstration i fredags, skriver miljöaktivisterna att svenska staten inte har undersökt hur snabbt de svenska utsläppen måste minska, att staten inte har genomförbara planer för utsläppsminskningar och att den också har brustit i genomförandet av dem.

Målet med stämningsansökan är att domstolen beordrar staten till klimatåtgärder som rimmar med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Aurora beräknar att den juridiska processen kommer att ta mellan ett och fem år. Om tingsrätten och staten hörsammar gruppens begäran om att ta frågan direkt till Högsta domstolen går det snabbare. Om ärendet först måste vandra genom tingsrätten och hovrätten tar det enligt gruppen längre tid, skriver Tidningen Syre.

* * *
LÄS MER
Norska miljöorganisationer stämmer staten i unikt klimaträttsfall   
Protester i Serbien sätter stopp för litiumgruva      
Unga tar juridiken som vapen – stämmer staten

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.