Nyheter

Gängens kontroll över Haiti ökar

Kriminella gäng har tagit kontroll över stora delar av Haiti och tvingar tusentals människor att lämna sina hem.

Kriminella gäng har tagit kontroll över stora delar av Haiti och tvingar tusentals människor att lämna sina hem. De använder ofta brutala metoder, också sexuellt våld, för att befästa sin makt. FN talar om ”krigsliknande situationer”. Samtidigt sprider sig ett kolerautbrott över Haiti där hälften av befolkningen är i akut behov av mathjälp.

HAITI | Haiti har i dagsläget runt 200 kriminella gäng av varierande storlek, nära 60 procent av huvudstaden Port-au-Prince kontrolleras av ligorna.

Deras verksamhet sträcker sig från narkotikahandel, kidnappningar och utpressningar till att skapa ”förbjudna zoner”. De avgränsar hela områden vilket i praktiken leder till utegångsförbud för att invånarna inte vågar vistas ute efter mörkrets inbrott.

En gäng-koalition blockerade i september ingången till Haitis främsta bränsleterminal vilket ledde till brist på diesel och bensin och tvingade företag och sjukhus att stänga sina dörrar.

Systematiska våldtäkter ”som ett krigsvapen”

De haitiska gängen uppges använda väldigt våldsamma metoder. Redan i juli rapporterade FN att gängen i Port-au-Prince använde sig av ”systematisk våldtäkt mot kvinnor och flickor som ett krigsvapen”. Och i och med att så många flickor och kvinnor är på flykt, blir de ännu mera sårbara.

FN, som uppskattar att minst 30 procent av de haitiska kvinnorna i åldern 15–30 år har utsatts för sexuella övergrepp eller våld, försöker genom det globala Spotlight-initiativet avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor också i Haiti.

FN, USA och Mexiko vill se internationellt uppdrag

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har föreslagit en ”snabbinsatsstyrka” för att konfrontera gängen, USA och Mexiko vill se ett ”säkerhetsuppdrag” som skulle ledas av ett icke namngivet ”partnerland”.

De flesta länder är dock skeptiska till att spela en roll i en militär intervention i Haiti. Tidigare insatser, till exempel en fredsbevarande styrka under 2004–2017 med stöd av FN, gav inte några hållbara förbättringar av säkerheten, skriver Reuters.

Däremot har Kanada och USA infört sanktioner mot haitiska politiker och företagsledare som anklagas för att finansiera gängen för ekonomiska och politiska fördelar.

Humanitära behovet i Haiti fördubblas

Samtidigt är Haiti i ett akut behov av humanitär hjälp. Antalet dödsfall i kolera har sedan i början av oktober, då utbrottet konstaterades, stigit till 283. Mer än 14 000 misstänkta fall har registrerats av sjukdomen som har spridit sig till åtta av landets tio regioner, rapporterar FN.

Hälften av befolkningen är i akut behov av mathjälp, rapporterar svenska Ulrika Richardson, som samordnar FN:s hjälpinsatser.

FN har vädjat om 145 miljoner dollar för att stödja insatserna men har endast mottagit 16 procent av beloppet. Men de humanitära behoven ökar och för närvarande förbereder FN 2023 års plan för humanitär hjälp. I denna plan ber FN om ungefär dubbelt så mycket som man begärde i år.

Många års djup kris – presidenten mördades

Haiti har under många år befunnit sig i en nedåtgående spiral. I juli 2021 mördades president Jovenel Moïse.

I augusti samma år drabbades landet av en ny jordbävningskatastrof, där fler än 2 200 människor omkom.

Då hade landet ännu inte återhämtat sig från det förödande skalvet 2010, som orsakade åtminstone 160 000 människors död.

* * *
LÄS MER
Haiti på randen till ”kollaps”
USA:s dubbelspel i Haiti uppdagas
FN: 100 000 internflyktingar i Haiti

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.