Nyheter

”Banbrytande” avtal ska skydda textilarbetares liv

Pakistanavtalet är en juridiskt bindande överenskommelse mellan fackförbund och modeföretag som offentliggjordes under onsdagen.

Tio år efter den värsta branden någonsin i den globala klädindustrin har ett nytt säkerhetsavtal träffats som ska trygga textilarbetares liv i Pakistan. 
– Avtalets styrka är att fackföreningar har samma makt som företag i beslutsfattandet, säger Nasir Mansoor, generalsekreterare för the National Trade Union Federation Pakistan, i ett pressmeddelande.

PAKISTAN | Pakistanavtalet är en juridiskt bindande överenskommelse mellan fackförbund och modeföretag som offentliggjordes under onsdagen. Syftet är att stärka hälso- och säkerhetsarbetet inom Pakistans textilindustri genom att fungera ansvarsutkrävande och vara juridiskt bindande för de företag som ingår i det.

Inspektioner ska genomföras för att upptäcka brister i säkerheten och tidsplaner ska upprättas för att säkerställa att bristerna åtgärdas inom utsatt tid. Avtalet ska också se till att de globala företagens underleverantörer har tillräckliga resurser för att genomföra de förbättringar och renoveringar av fabrikerna som är nödvändiga.

– Avtalets program kommer att medföra inspektioner, säkerhetsutbildningar, och en mekanism för klagomål som täcker alla hälso- och säkerhetsfrågor, inklusive genusbaserat våld, för de arbetare i Pakistan som tillverkar för undertecknande märkesföretag, säger Zehra Khan, generalsekreterare för the Home-Based Women Workers’ Federation, i ett pressmeddelande som har publicerats på Worker Rights Consortiums hemsida.

– Särskild uppmärksamhet krävs för att försäkra att kvinnliga arbetare, som ofta inte är officiellt registrerade och kanske arbetar från hemmet, har samma tillgång till det här programmet som andra arbetare, fortsätter hon.

250 människor dog i brand på fabrik i Karachi

250 textilarbetare dog i branden på Ali Enterprises-fabriken i Karachi i Pakistan 2012. Sedan dess har andra allvarliga, om än inte lika omfattande, bränder drabbat pakistanska textilarbetare. I augusti 2021 bröt en brand ut i en fabrik som var inhyst i ett bostadsområde i Karachi.

Sexton personer dog i branden och det rapporterades då att flera utgångar var blockerade vid tillfället. Branden som uppstod genom en kortslutning spreds snabbt via kemiska material i fabriken. Enligt Worker Rights Consortium har ett frivilligt system för att granska säkerheten på fabriker i landet inte fungerat.

Under lång tid har fackförbund och organisationer som Clean Clothes Campaign istället arbetat för ett juridiskt bindande avtal som skyddar arbetsmiljön och säkerheten i pakistanska fabriker som ofta tillverkar kläder och skor för internationella klädföretag.

Det nya avtalet är utformat efter Bangladeshöverenskommelsen som kom till stånd efter Rana Plaza-katastrofen i april 2013 då 1 134 arbetare omkom när fabriken de arbetade i kollapsade.

Efter flera års förhandlingar blev resultatet i augusti 2021 ett mer omfattande avtal – International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry. Tidigare hade säkerhetsavtalet endast gällt byggnaders infrastruktur och att göra dessa säkrare men i den senaste versionen tillkom även arbetsmässig hälsa- och säkerhet.

Många arbetares liv har räddats av avtalet

Sedan arbetet med det bindande avtalet inleddes har fler än 1 600 fabriker, som sammanlagt har 2,5 miljoner anställda, genomfört renoveringar med förbättringar för säkerheten efter inspektioner. Detta tros ha räddat ett stort antal människors liv.

När International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry tecknades fanns intentionen att föra vidare säkerhetsarbetet till att gälla även i andra länder. I dagsläget har avtalet undertecknats av 187 klädmärken, och häften av dessa företag har också produktion förlagd till Pakistan.

– Efter år av kämpande för att få avtalet att utökas till Pakistan kan våra arbetare äntligen komma under dess uppföljning- och klagomålsmekanism. Om tillräckligt många märkesföretag skriver under kommer arbetare inte att behöva vara rädda för sina liv när de går till jobbet och kommer att veta vart de ska vända sig när deras fabrik är osäker,  säger Nasir Mansoor, generalsekreterare för the National Trade Union Federation Pakistan, i pressmeddelandet och fortsätter:

– Avtalets styrka är faktumet att fackföreningar har samma makt som företag i beslutsfattandet.

Ineke Zeldenrust, internationell samordnare för the Clean Clothes Campaign, välkomnar att avtalet nu utsträcks till att gälla även i Pakistan men betonar att det har dragit ut på tiden:

– Vi är glada över att det banbrytande avtalet nu kommer till Pakistan där det finns ett brådskande behov av det. Alla märkesföretag som köper från Pakistan måste ansluta sig till det här avtalet.

– Det är viktigt att notera att kläd- och textilarbetare i Pakistan blev tvungna att vänta i ett årtionde för den här framgången. Vi hoppas att arbetare i andra nyckelländer vad gäller klädtillverkning inte behöver vänta så länge.

* * *
LÄS MER
Ikea uppmanas skriva under avtal för arbetares säkerhet
Protest i Karachi för bättre arbetsmiljö
”En facklig seger” i Bangladesh

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.