Nyheter

Amnesty: Brister i erkännandet av urfolks rätt på COP15 

Skådespelaren och aktivisten James Cromwell protesterade med andra aktivister mot att världsledare försökte ta bort urfolks språk ur avtalstexten under COP15 i Montreal i förra veckan.

FN:s toppmöte COP15 i Montreal i Kanada nådde på måndagen en överenskommelse om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Beslutet hyllas av många. Greenpeace anser att det även beaktar urfolkens rättigheter medan Amnesty International kallar överenskommelsen ett ”missat tillfälle” att skydda urfolkens rättigheter.

COP15 | ”Staterna vid COP15 misslyckades med att uttryckligen erkänna urfolkens land och territorier som en separat kategori av bevarade områden, vilket i slutändan hotar deras rättigheter”, skriver Amnesty International i ett pressmeddelande.

Chris Chapman, Amnesty Internationals rådgivare för urfolkens rättigheter, erkänner att ursprungsbefolkningars rättigheter har stärkts mycket under de fyra år som avtalet har förhandlats fram, tack vare urfolksledares och andra aktivisters arbete. Chapman anser också att avtalet innehåller ett antal viktiga miljömål och garantier för mänskliga rättigheter, som staterna nu kommer att hållas ansvariga för.

Men avtalet misslyckas med att fullt ut skydda och upprätthålla ursprungsbefolkningarnas rättigheter anser Amnesty International. Det handlar om att urfolk fortfarande är motståndare till att skyddade områden utvidgas, med tanke ”på de fruktansvärda övergrepp som begås i sådana områden i många länder”, enligt Chapman.

Övergreppen handlar bland annat om att urfolk i förbindelse med skydd av områden kan fördrivas, deras områden kan invaderas av turister eller storviltsjägare, vilket Tidningen Global har rapporterat om tidigare.

Otillräcklig finansiering menar Greenpeace

Greenpeace, däremot, anser att urfolkens rättigheter har respekterats i förbindelse med 30×30-avtalet men att direkt finansiering för dem är ett viktigt nästa steg.

Organisationen anser överhuvudtaget att den finansiering som ska avsättas för att uppnå 30×30-målet − 20 miljarder dollar per år fram till 2025 och sedan 30 miljarder dollar per år fram till 2030 – inte är tillräcklig.

Finansieringen är inte bara en fråga om hur mycket, utan också hur snabbt den sker, anser Greenpeace som också ser greenwashing som en risk. Till toppmötets resultat hörde även att företag ska rapportera om hur deras verksamhet påverkar och påverkas av frågor angående biologisk mångfald.

Nationella handlingsplaner ska tas fram 

Andra beslut handlade om hur länderna senast 2025 ska identifiera subventioner som utarmar den biologiska mångfalden och sedan avskaffa eller reformera dem.

Ett av avtalets mål syftade också till att minska användningen av bekämpningsmedel med upp till två tredjedelar.

Alla överenskomna mål kommer att stödjas av processer för att övervaka framstegen i framtiden. Nationella handlingsplaner kommer att tas fram och ses över, på samma sätt som utsläpp av växthusgaser inom ramen för FN:s insatser för att begränsa klimatförändringarna övervakas.

Kritik har dock riktats mot att det inte finns någon tidsfrist för länderna att lämna in dessa planer.

* * *
LÄS MER
COP15 satsar på ett ”Parisavtal” för biodiversiteten
COP15:s viktigaste mål ”hotar urfolkens existens”
Genomgripande omställning nödvändig

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.