Nyheter

Japan ska släppa ut radioaktivt restvatten i Stilla havet

Japanska myndigheter ger grönt ljus åt energibolaget TEPCO att släppa ut 1,3 miljoner ton radioaktivt restvatten i Stilla havet i början av april.

Japanska myndigheter ger grönt ljus åt energibolaget TEPCO att släppa ut 1,3 miljoner ton radioaktivt restvatten i Stilla havet i början av april. Det är det minst teknikfrämjande men ekonomiskt mest gynnsamma alternativet, menar organisationen Greenpeace i en kritisk kommentar till beslutet – som även kritiseras av inhemska yrkesfiskare såväl som grannationer.

JAPAN | Tolv år efter den förödande kärnkraftsolyckan står japanska myndigheter inför en ny gäckande och allvarlig fråga – vad att göra med allt radioaktivt restvatten som förvaras i containrar.

Dagligen omhändertar anläggningen, som drivs i regi av Tokyo Electric Power Company (TEPCO), 100 000 liter vatten som är radioaktivt kontaminerat och måste hållas undan från allmänheten.

Men utrymme börjar bli en kritisk bristvara i takt med att avvecklingsarbetet med kärnkraftsanläggningen fortgår – vilken väntas pågå i 40 år till, fram till 2060-talet – så för att bereda plats åt nya volymer av radioaktivt vatten kommer 1,3 miljoner ton att släppas ut i Stilla havet i början av april, rapporterar en rad medier, däribland Euronews.

Yrkesfiskare: ”Börja om från noll”

Enligt det internationella atomenergiorganet IAEA sker den enorma volymen inom ramen för internationell standard för ”vad som inte kommer att skada miljön”, men kritiker saknas inte.

– Vi har lidit skador på vårt anseende ända sedan katastrofen och nu kommer vi behöva gå igenom allt igen, och börja om från noll, säger yrkesfiskaren Masahiro Ishibashi, till nyhetsbyrån AFP

.Även Japans grannländer är kritiska. Sydkorea, Kina och önationer i Stilla havet vädjar till Japan att skjuta upp beslutet. Särskilt önationer i Stilla havet är oroliga för de långsiktiga konsekvenserna och hänvisar till sitt arbete med att alltjämt överse konsekvenserna för havs- och kustmiljöer i kölvattnet efter kärnkraftsolyckan 2011.

Greenpeace: Ekonomi framför ekologi

Även Greenpeace är kritiska till Japans stundande utsläpp och pekar på TEPCO:s ekonomiska prioriteringar framför ekologiskt ansvarstagande.

– Hellre än att använda den bästa tillgängliga teknologin för att minimera radioaktiva faror genom att förvara och ta hand om vattnet över lång tid väljer de det billigaste alternativet, att dumpa vattnet i Stilla havet, säger Kazue Suzuki, vid japanska Greenpeaces klimat- och energiavdelning, i ett uttalande, rapporterar Euronews.

* * *
LÄS MER
Japan kämpar mot klockan med radioaktivt kärnavfall
Kina förbereder lansering av historisk toriumreaktor
Klimatkrisen ska lösas med önskedrömmar om ny kärnkraft

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.