Nyheter

Utarmat uran når slagfälten i krigets Ukraina

Britterna har försett den ukrainska armén med ammunition bestående av resterna av anrikat uran, avsett för kärnvapen och kärnkraftsutvinning.

Utarmat uran har nått kriget i Ukraina. Britterna har försett den ukrainska armén med ammunition bestående av resterna av anrikat uran, avsett för kärnvapen och kärnkraftsutvinning. Vad kommer det utarmade uranet att medföra på slagfältet, i de geopolitiska kalkylerna och för krigets offer? Några av svaren finns i Irak, som för 20 år sedan – liksom Ukraina – fann sig invaderade av främmande makt.

UKRAINA | Utarmat uran, en biprodukt av anrikat uran som används i kärnvapen och vid kärnkraftsanläggningar, används i krigets Ukraina i form av ammunition som den brittiska regeringen försett den ukrainska armén med i sin krigföring mot Ryssland.

Det utarmade uranet är en vital komponent att ha i den mån att den tränger igenom hårda ytor genom att utsätta dem för så höga temperaturer att de fattar eld.

– Det är helt enkelt en exotisk metallpil avfyrad med extraordinärt höga hastigheter, säger Scott Boston, seniorförsvarsanalytiker vid den amerikanska tankesmedjan Rand Corporation, till nyhetsbyrån AP.

Ledde till kärnvapenavtal

Enligt brittiska myndigheter är utarmat uran ett godkänt vapenkomplement eftersom det enligt Artikel 36 av 1977 års protokolltillägg av Genevekonventionen finns upptaget som ”nya vapen” i modern krigföring.

Det gör icke desto mindre det utarmade uranet till ett vapen med förmåga att vålla stor skada.

Enligt France24 var uppgifterna om västerländska försändelser av ammunition med utarmat uran till Ukraina också en av de officiella orsakerna bakom den ryske presidenten Vladimir Putins hastiga avtal om förvaring av kärnvapen med sin belarusiske kollega Alexander Lukasjenko.

”Låga cancerrisker …”
Den amerikanska armén har ända sedan 1970-talet framställt ammunition bestående av utarmat uran som också bland annat har använts mot civila mål i USA:s båda Irakkrig, 1990–1991 respektive 2003–2011.

Den vedertagna slutsatsen om långsiktiga effekter gör gällande att riskerna för bland annat cancerfall är låga vid händelse av exponering för utarmat uran.

Men den slutsatsen förutsätter att krigszoner rensas fri från radioaktivt avfall och att inga metallrester (vilket är vanligt) upptas i metallrestansamlingar, enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO).

… men bevis finns

I Irak har forskare likväl kunnat studera länken mellan cancerfall och den amerikanska arméns kvarlämnade avfall av tonvis med utarmat uran. Men liksom i fallet med att länka enskilda cancerfall samman med kärnkraftsolyckors radioaktiva läckage fortsätter utarmat uran att godkännas som ”nya vapen”.

Enligt WHO är bästa möjligheten att komma svaret närmare att studera befolkningar som nyligen utsatts för stora koncentrationer av uran i form av dricksvatten.

I efterkrigstidens Irak har det varit möjligt att studera just utarmat uran och dess påverkan på människor, särskilt nyfödda.

”Människor lider”

Trots fynd av bland annat radioaktivitet i vatten, jord och luft i de krigsdrabbade städerna Basra och Falluja – vilket ledde till en sjufaldig ökning av medfödda missbildningar mellan 1994 och 2003 i Basra – gör emellertid bristande dokumentation och en bristfällig offentlig hälsovård helhetsbilden haltande.

– Luften, jorden och vattnet är alla förorenade av dessa vapen, och när de kommer i kontakt med människor blir de giftiga. Det här är nytt för vår region och människor lider här, sade Sharif al-Alwachi, läkare vid cancercentret Babil i Basra, till al-Jazeera i en intervju 2013.

I Ukraina återstår det att se om läkare och forskare kommer att dra liknande slutsatser framöver. På andra sidan om landets krig mot den ryska invasionsmakten.

***
LÄS MER:

Öst, väst, Ukraina
Uranproducenten Niger – oväntad vinnare på energikrisen
Antropocenens ärr – del 3: Djupa revor av tidens tand

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.