Intro

Bangladesh, Belarus och Tunisien

är tre av världens tio värsta länder vad gäller arbetares rättigheter. Det framkom när Internationella samorganisationen (Ituc) presenterade sin årliga översikt i förra veckan. Samtidigt larmar Ituc om att skiljelinjen mellan demokratier och autokratier håller på att suddas ut vad gäller respekten för arbetsrätten. Dessutom når brott mot arbetares rättigheter i år rekordnivåer. Dessa brott handlar om brott mot strejkrätten där arbetare i Kanada, Togo, Iran, Kambodja och Spanien antingen riskerade åtal eller avsked efter att de har tagit beslutet att strejka. I 77 procent av de 149 länder som har granskats fråntogs vissa grupper av arbetare, som migrantarbetare eller de som arbetar inom den informella sektorn, rätten att bilda fackföreningar.
Bella Frank skriver om Ituc:s Global Rights Index .

Norges regering godkänner investeringar i olje- och gasfält på dryga 20 miljarder kronor samtidigt som de internationellt driver på för utfasning av fossila bränslen. Norge är den sjunde rikaste nationen på jorden och dess fortsatta produktion av fossila bränslen används av anhängare av produktion av fossila bränslen i fattigare länder för att undergräva motståndet mot deras projekt. Norge har nyligen använts som exempel för att rättfärdiga produktion av fossila bränslen i länder som Guyana, Barbados och Costa Rica.
– Norges förkastliga plan att öppna nya olje- och gasprojekt avslöjar den djupt rotade kolkolonialism som är förankrad i klimatkrisen, säger Tasneem Essop, vd för det globala nätverket Climate Action Network.
Läs Norge letar ny olja trots klimatavtal.

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!

Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.