Nyheter

Litet europeiskt stöd för domstolsyttrande om ockupation

Enligt FN-resolutionen som antogs i fredags ska Internationella domstolen i Haag bland annat yttra sig om de rättsliga konsekvenserna av Israels långa ockupation av de palestinska områdena.

FN:s generalförsamling röstade i fredags för att ge Internationella domstolen i Haag i uppdrag att göra ett yttrande om de rättsliga konsekvenserna av Israels ockupation av de palestinska områdena, Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Flera europeiska länder avstod från att rösta men bland annat Irland och Portugal röstade ja till resolutionen.

ISRAEL–PALESTINA | 87 medlemsländer av FN:s generalförsamling röstade på fredagen ja till att Internationella domstolen i Haag (ICJ) ska yttra sig om frågan för vilka de rättsliga konsekvenserna av Israels ockupation av de palestinska områden är – ockupationen har pågått sedan 1967.

ICJ:s beslut är bindande men domstolen har ingen makt att se till att dess domslut efterlevs. 26 av generalförsamlingens 193 medlemsstater, bland andra Israel och USA, röstade emot och 53 avstod från att rösta.

Bland de europeiska länderna röstade bland annat Irland, Polen, Portugal och Malta ja, medan Sverige och de övriga nordiska länderna och andra avstod från att rösta, och tio europeiska länder röstade emot ett yttrande från ICJ. Ett av dessa var Storbritannien.

– Vi anser inte att en remittering till Internationella domstolen i Haag är behjälpligt i att få parterna att tillbaka till dialog, säger den brittiska diplomaten Thomas Phipps, rapporterar France 24.

Tio europeiska länder röstade emot

Hugh Lovatt från tankesmedjan The European Council on Foreign Relations (ECFR) med bas i London är kritsik till att så många europeiska länder röstade emot yttrandet eller avstod från att rösta.

”Trots att man talar om vikten av internationell rätt visavi Rysslands invasion av Ukraina tyckte bara sju europeiska stater att denna juridiska rättighet också gäller palestinierna. Tio röstade chockerande mot ett ICJ-yttrande, inklusive Storbritannien och Tyskland”, skriver Hugh Lovatt på Twitter.

FN-resolutionen som nu har antagits innebär att ICJ ska yttra sig om vilka de rättsliga konsekvenserna är av Israels långa ockupation av de palestinska områdena liksom ”bosättningar och annektering…inklusive de medel som har vidtagits med syfte att ändra den demografiska sammansättningen, karaktären och statusen av den heliga staden Jerusalem, och av dess antagande av relaterade diskriminerade lagstiftningar och åtgärder”.

ICJ-yttrande kan ta upp ”apartheid”

Det kan dröja ett år eller två innan yttrandet är klart och det är oklart hur långt ett sådant kommer att gå. ICJ:s yttrande kan enligt människorättsorganisationer öppna upp för ett erkännande av att Israel begår brottet apartheid gentemot palestinierna.

Detta är något den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem, liksom Human Rights Watch och Amnesty International, har kommit fram till är fallet i omfattande rapporter som de har publicerat de senaste två åren.

Nätverket Euromed Rights som består av 80 människorättsorganisationer i Europa och Medelhavsområdet skrev inför omröstningen i generalförsamlingen att även om ICJ inte uttalar sig om frågan om apartheid så skulle ett yttrande ändå innebära ”en värdering av den absoluta bristen på respekt för internationell rätt av staten Israel”.

Yttrandet kan också innebära rekommendationer att Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som redan utreder brott på ockuperad mark, ska fortsätta att utreda dessa.

ICJ yttrade sig senast om konflikten 2004

Omröstningen i FN:s generalförsamling skedde dagen efter att Israels nya regering, i vilken högerextrema partier ingår, svors in. Nabil Abu Rudeineh, talesman för den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, säger att det är hög tid att Israel ställs till svars:

– Tiden har kommit för Israel att bli en stat som underställs lagen, och hålls ansvarigt för dess pågående brott mot vårt folk, sade han på lördagen, rapporterar France 24.

Benjamin Netanyahu som återigen är Israels premiärminister, denna gång för sin sjätte regering, kallade omröstningen för ”föraktlig” och hävdade i ett videomeddelande att judar inte kan vara ockupanter ”i deras eget land, inte heller ockupanter i vår eviga huvudstad Jerusalem”, rapporterar Reuters.

Senast ICJ gav ett yttrande om konflikten var 2004 då domstolen kom fram till att den så kallade separationsbarriären eller muren, som syftar till att separera Västbanken från Israel men som skär långt in på ockuperat område och konfiskerar palestinsk mark, är illegal.

* * *
LÄS MER
Inhuman behandling av palestinska barn i israeliska fängelser
FN-lista över företag i bosättningar kan uppdateras i det tysta
FN fördömer ny expansion av israeliska bosättningar

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.