Nyheter

FN-lista över företag i bosättningar kan uppdateras i det tysta

Att bidra till bosättningarnas ekonomi kan innebära att företag bidrar till brott mot internationell rätt.

Biden-administrationen utövar påtryckningar på FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, att inte uppdatera FN:s databas över företag som verkar på israeliska bosättningar. Detta trots att USA motsätter sig de israeliska bosättningarna, som anses olagliga enligt internationell rätt. Människorättsorganisationer har beskrivit databasen som ett steg mot rättvisa, och kräver att basen ska uppdateras årligen.

ISRAEL-PALESTINA | USA stöder som regel Israel i FN-organ, men med tanke på att USA motsätter sig de israeliska bosättningarna på ockuperad mark är stödet i just den här frågan att betrakta som ovanligt, rapporterar Axios.

Axios hänvisar till uppgifter från israeliska tjänstemän och det israeliska utrikesministeriet. Enligt uppgifterna, som ska ha framkommit genom ett diplomatiskt telegram, ska USA:s ambassadör i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, Michèle Taylor, ha mött Volker Türk och meddelat honom att Biden-administrationen motsätter sig en uppdatering av listan.

Enligt samma telegram ska Volker Türk ha meddelat Michèle Taylor att han inte har tagit något beslut ännu men att han överväger att göra en uppdatering i det tysta, rapporterar Axios.

Axios har vänt sig till USA:s utrikesdepartement vars talesperson hänvisar till tidigare amerikanska uttalanden där USA:s motsätter sig en uppdatering ”och till den oproportionerliga och fördomsfulla behandlingen av Israel av FN:s råd för mänskliga rättigheter”.

I maj 2021 tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en särskild utredningskommission som ska utreda alla misstänkta brott mot internationell humanitär rätt på ockuperad palestinsk mark, inklusive östra Jerusalem, och alla misstänkta människorättsbrott fram till och efter den 13 april 2021.

Beslut av Türk väntas innan årets slut

Efter utredningskommissionens första rapport i somras kritiserade det amerikanska utrikesdepartementet inte bara rapporten utan kommissionens uppdrag som sådant med hänvisning till att det utgör ett ”ensidigt, fördomsfullt angreppssätt som inte gör något för att befrämja möjligheterna till fred”.

Det var i februari 2020 som FN:s kommission för mänskliga rättigheter publicerade en databas meed en lista över 112 företag som är verksamma i de israeliska bosättningarna. Av dessa var 94 israeliska företag och arton andra företag var baserade i sex andra länder, bland annat fanns de multinationella företagen Booking.com, Airbnb och Tripadvisor med på listan.

Enligt israeliska tjänstemän som Axios har talat med ska högkommissarie Volker Türk besluta om huruvida listan ska uppdateras eller ej innan årets slut. Utifrån ett israeliskt perspektiv finns en oro att om listan uppdateras kommer fler internationella företag att sluta göra affärer med de israeliska bosättningarna.

Sedan listan publicerades har flera multinationella företag kritiserats för att bidra till brott mot internationell rätt.

Turistattraktion – på ockuperad palestinsk mark

Palestinska människorättsorganisationer och Amnesty International välkomnade FN-listan när den blev klar 2020. Ett exempel på hur företag kan bidra till de israeliska bosättningarnas ekonomi, och därmed bidra till att upprätthålla en illegal ockupation, är byn Susiya på Västbanken som också är platsen för ett arkeologiskt kulturarv, en plats som sköts av en israelisk bosättning.

När Tripadvisor marknadsför platsen som en turistattraktion utan att påtala att den ligger på ockuperad palestinsk mark ”både tjänar och bidrar” företaget till att upprätthålla ”en illegal situation”, rapporterade den brittiska sektionen av Amnesty International 2021.

Organisationen beskrev också FN:s databas som ”ett viktigt steg mot rättvisa och ansvarsutkrävande för dem som drabbas av företags inblandning i människorättsbrott, så som människor i Susiya”.

Så sent som i september i år meddelade Booking.com att företaget skulle införa en skrivning om de israeliska bosättningarna som ”ockuperad mark”. Kort därefter valde företaget istället att införa en skrivning för hela Västbanken, palestinska städer såväl som israeliska bosättningar fick beteckningen ”kan anses konfliktberörda”, rapporterade Reuters i oktober.

Kan tjäna pengar på ockupationen

Att Booking.com inte gjorde någon skillnad på palestinsk egendom och israeliska bosättningar på ockuperad makt kritiserades av Palestine Liberation Organisation (PLO). Abu Youssef som är medlem av organisationens exekutiva kommitté kallade det ”oacceptabelt” och att underlåtelsen att göra den skillnaden var i strid med ”internationell och humanitär rätt”.

Susan Power som har doktorerat i internationell rätt och som jobbar på den palestinska människorättsgruppen al-Haq anser att företag som Booking.com och Tripadvisor tjänar pengar på den fortsatta israeliska ockupationen.

– I sin kärna är företagen verksamma på mark som tillhör palestinier och som olagligt har beslagtagits från dem, säger hon till Al Jazeera och betonar att detta utgör ”allvarliga brott” mot Genèvekonventionerna såväl som ”krigsbrott och brott mot mänskligheten”.

Enligt den resolution som låg bakom upprättandet av FN:s databas ska den uppdateras årligen men så har inte skett. Koalitionen Don’t Buy Into Occupation som består av palestinska och europeiska organisationer utreder finansiella relationer mellan företag som är involverade i de olagliga bosättningarna och europeiska finansinstitut.

När de nyligen släppte sin andra rapport Exposing the financial flow into illegal Israeli settlements uppmanade de europeiska regeringar och institutioner att stötta Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att ”årligen uppdatera och publicera FN-databasen”.

* * *
LÄS MER
FN fördömer ny expansion av israeliska bosättningar
100 israeliska bosättarattacker på tio dagar
Israels förlorade vänster och Netanyahus återkomst

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.