Nyheter

FN-lista över företag i bosättningar kan uppdateras i det tysta

Att bidra till bosättningarnas ekonomi kan innebära att företag bidrar till brott mot internationell rätt.

Biden-administrationen utövar påtryckningar på FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, att inte uppdatera FN:s databas över företag som verkar på israeliska bosättningar. Detta trots att USA motsätter sig de israeliska bosättningarna, som anses olagliga enligt internationell rätt. Människorättsorganisationer har beskrivit databasen som ett steg mot rättvisa, och kräver att basen ska uppdateras årligen.

ISRAEL-PALESTINA | USA stöder som regel Israel i FN-organ, men med tanke på att USA motsätter sig de israeliska bosättningarna på ockuperad mark är stödet i just den här frågan att betrakta som ovanligt, rapporterar Axios.

Axios hänvisar till uppgifter från israeliska tjänstemän och det israeliska utrikesministeriet. Enligt uppgifterna, som ska ha framkommit genom ett diplomatiskt telegram, ska USA:s ambassadör i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, Michèle Taylor, ha mött Volker Türk och meddelat honom att Biden-administrationen motsätter sig en uppdatering av listan.

Enligt samma telegram ska Volker Türk ha meddelat Michèle Taylor att han inte har tagit något beslut ännu men att han överväger att göra en uppdatering i det tysta, rapporterar Axios.

Axios har vänt sig till USA:s utrikesdepartement vars talesperson hänvisar till tidigare amerikanska uttalanden där USA:s motsätter sig en uppdatering ”och till den oproportionerliga och fördomsfulla behandlingen av Israel av FN:s råd för mänskliga rättigheter”.

I maj 2021 tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en särskild utredningskommission som ska utreda alla misstänkta brott mot internationell humanitär rätt på ockuperad palestinsk mark, inklusive östra Jerusalem, och alla misstänkta människorättsbrott fram till och efter den 13 april 2021.

Beslut av Türk väntas innan årets slut

Efter utredningskommissionens första rapport i somras kritiserade det amerikanska utrikesdepartementet inte bara rapporten utan kommissionens uppdrag som sådant med hänvisning till att det utgör ett ”ensidigt, fördomsfullt angreppssätt som inte gör något för att befrämja möjligheterna till fred”.

Det var i februari 2020 som FN:s kommission för mänskliga rättigheter publicerade en databas meed en lista över 112 företag som är verksamma i de israeliska bosättningarna. Av dessa var 94 israeliska företag och arton andra företag var baserade i sex andra länder, bland annat fanns de multinationella företagen Booking.com, Airbnb och Tripadvisor med på listan.

Enligt israeliska tjänstemän som Axios har talat med ska högkommissarie Volker Türk besluta om huruvida listan ska uppdateras eller ej innan årets slut. Utifrån ett israeliskt perspektiv finns en oro att om listan uppdateras kommer fler internationella företag att sluta göra affärer med de israeliska bosättningarna.

Sedan listan publicerades har flera multinationella företag kritiserats för att bidra till brott mot internationell rätt.

Turistattraktion – på ockuperad palestinsk mark

Palestinska människorättsorganisationer och Amnesty International välkomnade FN-listan när den blev klar 2020. Ett exempel på hur företag kan bidra till de israeliska bosättningarnas ekonomi, och därmed bidra till att upprätthålla en illegal ockupation, är byn Susiya på Västbanken som också är platsen för ett arkeologiskt kulturarv, en plats som sköts av en israelisk bosättning.

När Tripadvisor marknadsför platsen som en turistattraktion utan att påtala att den ligger på ockuperad palestinsk mark ”både tjänar och bidrar” företaget till att upprätthålla ”en illegal situation”, rapporterade den brittiska sektionen av Amnesty International 2021.

Organisationen beskrev också FN:s databas som ”ett viktigt steg mot rättvisa och ansvarsutkrävande för dem som drabbas av företags inblandning i människorättsbrott, så som människor i Susiya”.

Så sent som i september i år meddelade Booking.com att företaget skulle införa en skrivning om de israeliska bosättningarna som ”ockuperad mark”. Kort därefter valde företaget istället att införa en skrivning för hela Västbanken, palestinska städer såväl som israeliska bosättningar fick beteckningen ”kan anses konfliktberörda”, rapporterade Reuters i oktober.

Kan tjäna pengar på ockupationen

Att Booking.com inte gjorde någon skillnad på palestinsk egendom och israeliska bosättningar på ockuperad makt kritiserades av Palestine Liberation Organisation (PLO). Abu Youssef som är medlem av organisationens exekutiva kommitté kallade det ”oacceptabelt” och att underlåtelsen att göra den skillnaden var i strid med ”internationell och humanitär rätt”.

Susan Power som har doktorerat i internationell rätt och som jobbar på den palestinska människorättsgruppen al-Haq anser att företag som Booking.com och Tripadvisor tjänar pengar på den fortsatta israeliska ockupationen.

– I sin kärna är företagen verksamma på mark som tillhör palestinier och som olagligt har beslagtagits från dem, säger hon till Al Jazeera och betonar att detta utgör ”allvarliga brott” mot Genèvekonventionerna såväl som ”krigsbrott och brott mot mänskligheten”.

Enligt den resolution som låg bakom upprättandet av FN:s databas ska den uppdateras årligen men så har inte skett. Koalitionen Don’t Buy Into Occupation som består av palestinska och europeiska organisationer utreder finansiella relationer mellan företag som är involverade i de olagliga bosättningarna och europeiska finansinstitut.

När de nyligen släppte sin andra rapport Exposing the financial flow into illegal Israeli settlements uppmanade de europeiska regeringar och institutioner att stötta Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att ”årligen uppdatera och publicera FN-databasen”.

* * *
LÄS MER
FN fördömer ny expansion av israeliska bosättningar
100 israeliska bosättarattacker på tio dagar
Israels förlorade vänster och Netanyahus återkomst

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.