Nyheter

Lula da Silva kan få svårt att bekämpa fattigdomen

Det kan bli svårt för Luiz Inácio Lula da Silva att införa en social agenda lik den han genomförde under sina två tidigare mandatperioder 2003–2010.

När Luiz Inácio Lula da Silva svors in som Brasiliens president i söndags lovade han att bekämpa hunger och fattigdom. I måndags införde han nya sociala paket, samma dag rasade börsen och den brasilianska realen tappade 1,5 procent i värde mot dollarn. Det kan bli svårt för Lula da Silva att införa en social agenda lik den han genomförde under sina två tidigare mandatperioder 2003–2010.

BRASILIEN | Befrielsen från federala bränsleskatter, som kommer att gälla i ett år för diesel och biodiesel och två månader för bensin och etanol, kommer att kosta landet 9,9 miljarder dollar per år i skatteintäkter. De sociala utgifterna kommer att öka med 32 miljarder dollar, enligt Reuters.

Enligt den brasilianska banken BTG Pactual blev det sociala paketet som Lula da Silva införde på måndagen större än väntat och kan möjligen påverka statskuldens hållbarhet.

Minskade fattigdomen drastiskt

När Lula da Silva svors in i söndags kritiserade han sin föregångare Jair Bolsonaro för att ha låtit hungern återvända till Brasilien och han grät under sitt tal till anhängarna medan han beskrev hur fattigdomen hade ökat igen.

Han hade nämligen under sina tidigare två mandatperioder under åren 2003–2011 inte bara befriat runt 30 miljoner brasilianare från fattigdom under slagordet ”Ingen brasilianare ska behöva svälta” utan hade också skapat förutsättningar för att en ny medelklass kunde växa fram.

Arbetstillfällena ökade explosivt och Brasilien placerade sig bland de snabbast växande tillväxtekonomierna. Enligt Världsbanken ökade Brasiliens BNP med 32 procent mellan 2001 och 2011, samtidigt som ojämlikheten minskade med 9,4 procent och andelen människor som levde i fattigdom och extrem fattigdom halverades, rapporterar BBC.

Råvaruboom hjälpte tillväxten

Den ekonomiska tillväxten hängde bland annat ihop med att priserna på råvaror upplevde en boom samtidigt med att Lula da Sivlas regering lyckades hålla inflationen och statsskulden under kontroll.

På så vis hade Lula da Silvas regering de nödvändiga resurserna till sitt förfogande för att finansiera bland annat det berömda och framgångsrika sociala programmet Bolsa Familia.

En del av resultaten kan enligt experter också tillskrivas den ekonomiska politik som inleddes av Lula da Silvas föregångare, Fernando Henrique Cardoso, men Lula da Silva drev igenom sin sociala agenda med en öppenhet för marknaderna och ett skattemässigt ansvarstagande samtidigt som han utnyttjade fördelarna med de höga råvarupriserna.

Ekonomisk recession och global osäkerhet

Men både Brasilien och världen ser annorlunda ut i dag.

− Landet befinner sig i en annan situation. Det har inte resurser att finansiera den här typen av program eller höja minimilönen som det gjorde tidigare, säger Monica de Bolle från Peterson Institute for International Economics till BBC.

Jämfört med Lula da Silvas två första mandatperioder är de nuvarande ekonomiska utsikterna dystra, skriver Al Jazeera i en analys av Brasiliens ekonomiska situation. Inflationen ligger på 6 procent trots centralbankens beslut att höja räntan till 13,75 procent i augusti.

Brasiliens skuldsättning i förhållande till BNP är nästan 90 procent. En hög skuldbörda medför en förhöjd räntebörda, vilket begränsar möjligheterna för offentliga utgifter för bland annat utbildning och hälsovård.

Den nya regeringen kommer att behöva hantera höga lånekostnader och en global ekonomisk avmattning som slår mot priserna på råvaror. Priserna på Brasiliens viktigaste exportvaror, sojabönor, olja och järnmalm, förväntas alla sjunka i år. Kina, som var den främsta drivkraften bakom de höga råvarupriserna, befinner sig i en ekonomisk avmattningsprocess.

Samtidigt håller världen håller på att ta sig ur en pandemi och kriget i Ukraina har gjort den globala politiken oförutsägbar.

”Bolsonarismo” en ny utmaning för Lula

På hemmaplan ska Lula da Silva dessutom tackla ett nytt fenomen: ”bolsonarismon”. Det finns nämligen ett Brasilien före och ett efter Jair Bolsonaro.

Oppositionen från Bolsonaros anhängare, alltifrån jordbruksföretagare till den evangeliska kyrkan, kan bli mycket hård, enligt Thomas Traumann,  journalist och forskare vid DAPP-FGV:

− Den här gången blir det ingen smekmånad och det kommer att vara en mycket spänd situation från dag ett, säger han till BBC.

* * *
LÄS MER
Brasilien: Forskarvärlden hoppas på Lula da Silva
Brasiliens valrörelse sparkar igång – med våld och trots
Brasilien: Bolsonaro kan riskera åtal efter förlorad immunitet

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.