Nyheter

Jacinda Ardern avgår – kvinnliga politiker mer utsatta för våld

Nya Zeelands premiärminister avgår den 7 februari.

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern kommer att avgå från posten den 7 februari i år. Anledningen är att hon lider av svår utbrändhet och finner det svårt att hitta motivation att fortsätta. Kvinnliga politiker löper större risk att utsättas för våld, hot och hat, visar aktuell forskning.

NYA ZEELAND | Jacinda Ardern blev Nya Zeelands första kvinnliga premiärminister när hon 2017 tillträdde posten som 37-åring.

Att vara kvinna och ung på tunga politiska poster har sina utmaningar. Det var också två egenskaper som fick många att reflexmässigt ställa sig avigt inställda till Arderns ledarskap, menade John MacDonald, radioprogramledare och krönikör vid New Zealand Herald, i en analys i mars 2022:

”Det finns många i vårt land som tycker att den ende som kan leda landet är en vit medelklassman i kostym.”

Hat, våld och självcensur ett problem

Kvinnlig representation i politiska kammare är förvisso större i dag än för några decennier sedan, men det råder långt ifrån någon global jämställdhet. Aktuell forskning visar även att kvinnliga politiker löper större risk att bli utsatta för våld, hat och hot på grund av sitt politiska engagemang.

En granskning i The Irish Times (14/1) visar att kvinnliga parlamentariker i Irlands nationella parlament tvingas utstå alltifrån näthat, hot och förföljelse i vardagen. Trenden är också att saker och ting blir värre – trots det är självcensuren utbredd:

– En anledning till att jag inte talar om det här öppet är att det bara leder till mer påhopp, säger en anonym parlamentsledamot till The Irish Times.

USA: Kraftigt ökad våldsrisk som kvinnlig politiker

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern avgår också i sviterna av andra uppmärksammade granskningar om det försämrade klimat i vilket kvinnliga politiker och makthavare tvingas verka i.

Princeton University publicerade i oktober 2022 en omfattande kartläggning av ökat våld och hat mot kvinnliga politiker i USA. Kvinnliga politiker löper bland annat 42,5 procent större risk än manliga kollegor att utsättas för våld.

Ett sätt att minska riskerna för våldshandlingar mot folkvalda är, enligt Princeton University, genom att ”minska utrymmet för hot och trakasserier” samt genom att skruva ner den retoriska volymen i vad som har blivit ett allt hårdare samtalsklimat både i politiska kammare och i sociala medier.

Goda exempel – men negativ trend globalt

Därför har det på sistone fattats radikala beslut i bland annat Bolivia och Mexiko, där politiskt våld och trakasserier mot kvinnliga folkvalda förbjudits.

Trenden är ändå ihållande och svår att vända, vilket siffror från statistikorganisationen ACLED styrker.

”Att inse dessa unika hot [mot kvinnliga politiker] är avgörande om hälften av världens befolkning ska engagera sig fritt och säkert inom politiken. I avsaknad av underlagsdata och kontextspecifika initiativ som syftar till att skapa verklig och säker jämställdhet kan vinsterna av kvinnors ökade politiska deltagande gå förlorade”, summerar ACLED.

* * *
LÄS MER
Kenya: Bakslag i kampen för fler kvinnliga politiker
Våld mot kvinnor och flickor ökar
En värld där män kör över kvinnor

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.