Nyheter

USA uppmanas be om ursäkt för kärnvapenprov

Ett kärnvapen detonerar på Bikiniatollen i Marshallöarna 1946 (fotot har färgsatts).

Ett hundratal ickestatliga organisationer uppmanar USA:s regering, ledd av president Joe Biden, att öppet be om ursäkt för landets kärnvapenprov i Marshallöarna i Oceanien mellan 1946 och 1958.

MARSHALLÖARNA/USA | Bland organisationerna som för fram kravet på en amerikansk ursäkt för historiska kärnvapenprov märks bland annat Greenpeace, Arms Control Association och Veterans for Peace. Kravet förs fram i form av ett öppet brev och väcker ansvarsfrågan om kärnvapentesternas enorma följder på nytt.

”Den amerikanska regeringen har en fortsatt moralisk skyldighet att adressera och motverka konsekvenserna av sina kärnvapenprov i Marshallöarna”, står det i brevet, rapporterar bland annat Radio New Zealand.

USA:s kärnvapenprogram i Marshallöarna ägde rum mellan 1946 och 1958 och tvångsförflyttade lokalbor från en rad öar intill de atoller som offrades för att finkalibrera den amerikanska kärnvapenarsenalen under det rådande kalla kriget.

”En enorm skuld” för USA att betala

Daryl Kimball, chef vid Arms Control Association, anser att det är viktigt att USA medger och offentliggör sin historia när det gäller kärnvapentesten i Oceanien.

– Vi anser att USA har en enorm skuld att betala för de förödande konsekvenser som landets 67 kärnvapenprov fick för Marshallöarna, säger Daryl Kimball i samband med en presskonferens, rapporterar Radio New Zealand.

Alltjämt tampas Marshallöarna med hög radioaktivitet, förgiftade jordar och vattendrag samt fortsatt höga fall av cancersjukdomar som kopplas samman med kärnvapenproverna.

Högre radioaktiva nivåer än Tjernobyl

På vissa platser där kärnvapentesterna ägde rum är de radioaktiva nivåerna ”tio gånger högre” än vid Tjernobyl, i nuvarande Ukraina och där världens hittills värsta kärnvapenolycka ägde rum i mitten av 1980-talet, konstaterade en PNAS-studie publicerad i juli 2019, något som understryker vikten av saneringsarbete.

Något som i sin tur understryker USA:s moraliska och ekonomiska ansvar, menar de organisationer som även kräver en ursäkt från den amerikanska staten.

– Det vore det rätta att göra. Det skulle erkänna de fel som har begåtts och lära framtida generationer att dessa fel aldrig kan eller borde uppstå, säger Daryl Kimball.

LÄS ÄVEN
Den eviga elden i Centralia
Sverige är del av krigsretorikens och kärnvapenacceptansens vanvett
Salomonöarnas kinesiska kärleksrelation

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.