Nyheter

Värmerekord i Antarktis

Värmerekord och minskande ismassa i Antarktis.

Det har i veckan varit 30-40 grader varmare än normalt i Arktis och i Antarktis och värmerekord har slagits på minst en väderstation.
– Det är inte ett gott tecken när du ser sånt här hända, säger meteorologen Matthew Lazzara vid University of Wisconsin.

KLIMAT | En värmebölja har svept in över både Nord- och Sydpolen i veckan och forskare runt om i världen är chockade.

– Detta har aldrig hänt förut och går emot alla våra förväntningar när det gäller klimatet i Antarktis, sade polarforskaren Jonathan Wille på Université Grenoble Alpes till tidningen The Washington Post i veckan.

40 grader varmare än normalt

På den fransk-italienska Concordia-stationen i Antarktis, på 3 234 meters höjd, uppmättes temperaturen till minus 12,2 grader i fredags. Det är cirka 40 grader varmare än normalt.

På den ryska Vostok-stationen i Antarktis, som ligger närmare Sydpolen och på ännu högre höjd, slogs i veckan nytt värmerekord på minus 17,7 grader, cirka 15 grader varmare än det tidigare värmerekord på platsen, enligt vädertjänsten Maximiliano Herrera, specialiserad på extremväder..

Vostok-stationen blev känd då den sommaren 1983 registrerade den hittills lägsta temperaturen som har uppmätts i världen på minus 89,2 grader.
På den kustbelägna Terra Nova-basen i Antarktis, som just nu är på väg in i höstsäsongen, låg temperaturen i veckan på plus 7 grader.

Temperaturerna runt Nordpolen, i Arktis, närmar sig samtidigt nollan vilket är mycket ovanligt för årstiden, enligt glaciärforskaren Walt Meier.

– Det ska ju vara motsatta säsonger. Nord- och Sydpolen ska inte smälta samtidigt: Det är definitivt en ovanlig händelse. Det är ganska chockerande, säger Meier till nyhetsbyrån AP.

Minskad havsis

USA:s snö- och is-datacenter NSIDC säger att Antarktis havsis i slutet av februari för första gången sedan 1979 minskade i storlek till under två miljoner kvadratkilometer.

– Det skulle vara svårt att hävda att det inte finns ett avtryck av klimatförändringarna på en händelse som denna, säger Wille.

Men varken Wille, Lazzara eller Meier gör i nuläget någon direkt koppling mellan de ovanligt höga temperaturerna i veckan och klimatförändringar.
Värmeböljan i Antarktis har enligt Wille orsakats av ovanliga fenomen i atmosfären – en smal korridor av värme och väta – som bland annat har gett upphov till kraftiga regnoväder. Detta vädersystem – som uppstår ibland och i normala fall drar förbi ganska snabbt – ska sedan ha bromsats i en position över kontinenten av ett nytt högtryck.

Relaterade artiklar:
Expedition ska söka Shackletons fartyg
Hav kring Antarktis en ”separat ocean”
Maorier upptäckte Antarktis – tusen år före Europa

Av TT-AFP

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.