Nyheter

Afghanska flickors självmord oroar

I Afghanistan är det nästan lika många kvinnor som män som begår självmord, vilket är ovanligt i ett globalt perspektiv.

Flera fall av unga flickor som tagit livet av sig har på senare tid rapporterats i Afghanistan. Motivet är i flera fall okänt men i åtminstone ett par av fallen har det förekommit våld inom familjen. En stor majoritet av kvinnorna i Afghanistan har utsatts för antingen psykisk, fysisk eller sexuell misshandel eller en kombination av övergrepp. Kvinnors psykiska ohälsa har dessutom förvärrats sedan talibanernas maktövertagande förra året.

AFGHANISTAN | En 18-årig flicka ska ha tagit livet av sig i Takharprovinsen i förra veckan. Enligt Tolo News är motivet okänt men att våld inom familjen ofta ligger bakom liknande fall. Flickans mamma ska ha velat föra hennes kropp till sjukhus för en undersökning om dödsorsaken, något som talibanerna ska ha hindrat. Flera liknande fall har rapporterats nyligen.

Bara några dagar tidigare rapporterade Tolo News att en 15-årig flicka hade tagit livet av sig i Faryabprovinsen den 8 april. Tolo News hänvisar till källor som uppger att flickan hade utsatts för våld inom familjen, och att hon hade trakasserats av sin styvmoder. En annan 18-årig flicka hängde sig i Bamiyanprovinsen den 1 april. Motivet är oklart men enligt källor som Tolo News hänvisar till hade hon gått ut skolan och planerade att göra ett intagningsprov till universitetet. Och den 8 mars ska en 25-årig kvinna, mamma till två barn, ha tagit livet av sig i Badghisprovinsen. Det bakomliggande motivet i det fallet rapporteras ha varit ”familjeproblem”, skriver Tolo News.

I Afghanistan är det nästan lika många kvinnor som män som begår självmord, vilket är ovanligt i ett globalt perspektiv. Mellan 2000 och 2017 sjönk antalet självmord begångna av kvinnor i Afghanistan för att därefter stiga igen, och av alla självmordsförsök i landet årligen uppskattas omkring 80 procent utföras av kvinnor. En stor del av självmordsförsöken sker i Heratprovinsen – 2017 utfördes fler än hälften av alla självmordsförsök i landet i provinsen – 1 800. Av dessa stod kvinnor för 1 400 av självmordsförsöken.

Skälen till varför kvinnor i Afghanistan försöker ta livet av sig i den omfattningen kan handla om flera olika skäl. Enligt Hawa Alam Nuristani från the Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) kan det både handla om ”depression och om påtvingade äktenskap eller våld inom familjen”, rapporterade BBC 2018. Våld mot kvinnor är utbrett i landet. Enligt FN:s befolkningsfond har omkring 87 procent av alla afghanska kvinnor blivit utsatt för antingen fysisk, sexuell eller psykologisk misshandel och 62 procent har utsatts för flera former av misshandel.

Efter 40 år av konflikt och krig i landet lider många av posttraumatisk stress (PTSD). Enligt en studie av Viviane Kovess-Masfety vid McGill University i Kanada är PTSD den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa i landet, och samma studie fann att risken för PTSD är högre bland afghanska kvinnor än män. Efter att talibanerna tog makten över landet i mitten av augusti förra året har kvinnors mentala ohälsa förvärrats och landets psykiatriker ser en ökning i antalet kvinnliga patienter, rapporterar RFE/RL.

– De flesta av våra patienter den senaste tiden är kvinnor – kvinnorättsaktivister, tidigare statligt anställda, journalister och kvinnor som hade anställning under den tidigare afghanska regeringen men som nu har förlorat sina jobb, säger Wahid Nourzad, chef för avdelningen för mental hälsa på Herats distriktssjukhus till RFE/RL.

Den Kabulbaserade psykiatrikern Walid Hussainkheil tror att fattigdom, arbetslöshet och isolering under talibanernas regim är de huvudsakliga faktorerna bakom de ökande fallen av kvinnor som drabbas av depression:

– Deras sociala sammanhang har brutits. De har dragits undan från sociala sammankomster och de tänker på självmord, vilket är väldigt farligt, säger han till RFE/RL.

Enligt Viviane Kovess-Masfetys rapport som sammanställdes i juni förra året har utbildning varit en effektiv form av behandling för depression bland afghanska kvinnor men i och med att talibanerna har förbjudit utbildning för flickor och kvinnor över sjätte klass har den möjligheten försvunnit. Detta innebär att den psykiska ohälsan bland flickor och kvinnor riskerar att öka ytterligare.

* * *

LÄS ÄVEN
Fyra kvinnorättsaktivister släppta i Afghanistan
Ett halvår med talibanstyre har drabbat kvinnorna hårt
”Afghanistan har förlorat sin röst”

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.