Nyheter

Könssegregerade parker och restauranger i Herat

Kvinnor ber om allmosor vid ett bageri i Kabul i söndags.

Talibanerna har på nytt begränsat kvinnors rörelsefrihet och de får nu inte äta tillsammans med män på restaurang eller promenera i parker med manligt sällskap i staden Herat. Samtidigt varnar FN för att nära hälften av befolkningen står inför akut hunger.

AFGHANISTAN | Enligt Riazullah Seerat från ministeriet för dygd och mot synd i Herat ska könssegregeringen gälla även inom familjer och mellan gifta par. Riazullah Seerat förklarade att restaurangägare har instruerats i att segregera män och kvinnor. En restaurangägare berättar för Al Jazeera att han fått information om att han måste könssegregerad sin restaurang:

– Vi måste följa order men det har en mycket negativ effekt på vårt företag, säger han och förklarar för tv-kanalen att det kan leda till att han måste säga upp personal.

Vad gäller parker i staden ska dessa också könssegregeras där kvinnor tilldelas tre dagar, männen fyra. Kvinnor som vill träna på mansdagarna uppmanas göra det i hemmet.

– Vi har sagt att kvinnor besöker parker på torsdagar, fredagar och lördagar.
– De andra dagarna är vikta för män som besöka på fritid och för träning, sade han, rapporterar Al Jazeera.

Körkort utfärdas inte

Även kvinnors bilkörande verkar vara i farozonen. Än har inget förbud införts mot att kvinnor kör bil i staden men enligt AFP har bilskolelärare instruerats att inte utfärda nya körkort till kvinnor. Den nya begränsningen meddelades bara någon vecka efter att talibanerna krävt att kvinnor ska täcka sina ansikten när de lämnar hemmet, och då de också uppmanades bära den blåa burqan.

Tidigare begränsningar av kvinnors liv har varit att kvinnor inte får resa längre sträckor utan en nära manlig släkting, de har förbjudits från många statliga jobb. I mars i år skulle flickor i äldre klasser få återvända till skolan, något talibanerna ändrade på i sista sekund.

Ända sedan talibanernas maktövertagande i augusti förra året har kvinnor runt om i landet protesterat mot att deras rättigheter tas ifrån dem. Även i förra veckan genomförde en grupp kvinnor en mindre demonstration i Kabul.
– Burqa är inte vår hijab, håll inte afghanska kvinnor som gisslan, skanderade de rapporterade Rukhshana Media i tisdags i förra veckan.

Akut hunger

Samtidigt är den humanitära krisen i Afghanistan enorm. I förra veckan varnade FN i en rapport för att nära hälften av landets invånare, 20 miljoner, står inför akut hunger.

Richard Trenchard, representant för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i landet säger att läget är förfärligt:

– Humanitärt bistånd är fortfarande förtvivlat viktigt liksom behovet att bygga upp jordbrukares förstörda livsuppehälle och återknyta bönder och samhällen på landsbygden med kämpande marknader på landsbygden och i städerna runt om i landet. Om det inte sker kommer det inte att finnas någon väg ut ur krisen, säger han i ett uttalande på UN News.

* * *
LÄS ÄVEN
Talibanerna kräver att kvinnor täcker ansiktet
Afghanska flickors självmord oroar
Akut matkris i Afghanistan

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.