Nyheter · Kommentar

Kan aborträttsrörelsen i USA lära av Irland?

Människor firar i Dublin i maj 2018 efter att ha vunnit folkomröstningen om abort som innebar att fri abort blev tillåtet fram till den tolfte graviditetsveckan.

Bara dagar efter att Högsta domstolen i USA rev upp aborträtten nekades en tioårig flicka som hade blivit gravid efter en våldtäkt abort i Ohio på grund av delstatens abortförbud. Istället tvingades hon resa till Indiana för abort. Händelsen i USA är som ett mörkt eko av det så kallade X-fallet som 1992 tvingade Irland att ta försiktiga steg till den aborträtt som nu existerar i landet.

KOMMENTAR | Under de senaste årtiondena har USA rört sig bakåt vad gäller aborträtten med nådastöten levererad av Högsta domstolen den 24 juni då beslutet Roe v Wade från 1973 revs upp. Under samma tid har det tidigare så konservativa Irland gått i motsatt riktning, även om mycket återstår för en fungerande aborträtt där.

Konservativa på Irland hade på 1970-talet åsett den amerikanska utvecklingen där Högsta domstolen 1973 garanterade aborträtten med oro. För att föregå en liknande utveckling på Irland, där abort redan var förbjudet i lag, fick abortmotståndare till stånd en folkomröstning 1983 om att skriva in abortförbudet i den irländska grundlagen. Så skedde också – det åttonde tillägget förde upp ”den oföddas rätt till liv” på samma nivå som den kvinna eller flicka som var gravid. Segerrusiga efter upprivandet av Roe v Wade siktar nu abortmotståndare in sig på att få Högsta domstolen i USA att föra in en liknande skrivning i den amerikanska grundlagen.

I början av 1990-talet jobbade aborträttsrörelsen på Irland endast med indirekta frågor – om rätten till information om vart man kunde resa för abort, och som det skulle visa sig – rätten att resa för att genomgå abort. Tidningar med ett telefonnummer med abortinformation beslagtogs och studentledare som publicerade samma telefonnummer i studenttidningar ställdes inför rätta. 1992 hände dock något som skakade det irländska samhället och som tvingade fram en attitydförändring.

En 14-årig flicka som hade blivit gravid efter att en vuxen man hade våldtagit henne hindrades i irländsk domstol från att resa till England för att genomgå abort där. Fallet väckte ramaskri och fick såväl aborträttsaktivister som unga flickor i skoluniform att ta till gatorna för att protestera mot vad som sågs som ett omänskligt rättssystem som fråntog kvinnor och flickor deras grundläggande rättigheter. Så småningom skulle flickan – vars fall blev känt som X-fallet – av Irlands Högsta domstol tillerkännas rätt till abort på Irland. Rätten ansåg att det förelåg en risk för hennes liv då hon var suicidal.

USA:s eget X-fall

Den  27 juni 2022, tre dagar efter att Högsta domstolen i USA beslutade att riva upp det beslut som i nästan 50 år hade garanterat aborträtten i landet, blev det känt att en tioårig flicka i Ohio – som likt flickan på Irland hade blivit gravid efter en våldtäkt – hade nekats en abort i sin hemstat. Detta då Ohio har haft en så kallad triggerlag, som var utformad att träda i kraft så fort Roe v Wade revs upp – nu är abort förbjudet i delstaten efter den sjätte graviditetsveckan. Inga undantag finns för graviditeter som är resultatet av våldtäkt.

Flickans läkare i Ohio ringde till Caitlin Bernard, en gynekolog som arbetar i delstaten Indiana, för att be henne utföra aborten på den unga patienten. Det gjorde hon, och den tioåriga flickan blev tvungen att resa över delstatsgränsen för att genomgå abort – inte olika det tusentals irländska kvinnor som genom åren har tvingats resa till England.

Hade det hela skett en eller ett par månader senare är det inte heller säkert att Caitlin Bernard hade kunnat hjälpa flickan. Den 25 juli ska Indianas politiker samlas för att se över aborträtten och sannolikt begränsa den eller helt förbjuda abort i delstaten.
– Det är svårt att föreställa sig att bara om några få veckor kommer vi inte ha någon möjlighet att ge den vården, säger Caitlin Bernard till The Columbus Dispatch.

På Irland fick X-fallet många att inse att abortförbud innebär fruktansvärda konsekvenser. I USA har politiker som den republikanska guvernören i South Dakota, Kristi Noem, vägrat att fördöma den lag som tvingar en tioåring att resa till en annan delstat för abort ens efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt. I en intervju med CNN tyckte hon att fokus borde ligga på våldtäktsmannen, inte på tioåringens rätt till abort. Fyra dagar efter Högsta domstolens beslut att riva upp Roe v Wade började South Dakotas nya abortförbud at gälla – abort är bara tillåtet om den gravida kvinnans, transpersonens eller den ickebinäras liv är i fara, enligt The Guttmacher Institute.

Barn ska tvingas föda

På CNN:s fråga om barn i South Dakota som liksom tioåringen i Ohio blir gravida ska tvingas genomgå graviditeten och föda fram barnet svarade Kristi Noem först undvikande men hänvisade till att delstatens lag förbjuder abort ”förutom för att rädda moderns liv.” CNN frågade henne därefter huruvida hon skulle vara villig att ändra lagen om ett liknande fall som det i Ohio skulle uppstå i hennes delstat:

– Jag tycker inte att en tragisk situation ska förevigas genom en annan tragedi, säger Kristi Noem, som av vissa har pekats ut som en möjlig vice-presidentkandidat jämte Donald Trump i valet 2024, till CNN.

På Irland ledde X-fallet till en folkomröstning i november 1992 om huruvida det skulle vara tillåtet att sprida information om var någonstans utomlands man kunde få abort och om man skulle ha rätt att resa – svaret på dessa frågor blev ja och dessa rättigheter skrev in i grundlagen. Men aborträtt på Irland skulle fortsätta att dröja.

En ny generation unga irländare chockades av hur landets abortlagar slog mot kvinnor när tandläkaren Savita Halappanavar dog den 28 oktober 2012 – hon utvecklade sepsis i samband med ett missfall men nekades abort. Något år efter hennes död lanserade den irländska aborträttsrörelsen en kampanj för att dra tillbaka det åttonde tillägget från 1983 och samtidigt hade tabun brutits kring abortfrågan. 2018 röstade 66 procent för att ta bort tillägget och att tillåta abort upp till den tolfte graviditetsveckan.

Aborträttsrörelsen på Irland menar att det finns många återstående problem, men den har visat att det är möjligt att utmana en till synes orubblig konservativ samhällsordning – en sådan som hälften av USA:s delstater nu rör sig mot med snabba steg. Den gräsrotsrörelse som växte fram i Irland på 1990-talet och framåt skulle kunna ge den amerikanska motsvarigheten värdefulla ledtrådar i hur man kullkastar en misogyn agenda.

* * *
LÄS ÄVEN
Mycket kvar att göra för aborträtten på Irland
Samkönade äktenskap kan vara i fara efter aborträtten
South Dakota – den amerikanska aborträttens nya frontlinje

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.